Animatie: deliberate practice

Twee bronnen van betekenisvol werk

Foto: Walter Schlundt Bodien

Twee bronnen van betekenisvol werk. Mensen die hun werk als betekenisvol ervaren zijn energieker, meer toegewijd aan hun werk en ze verdiepen zich meer in hun werk. Ze ervaren meer voldoening en voelen zich meer betrokken bij de organisatie. De ervaring dat je betekenisvol werk doet levert individuele medewerkers en organisaties dus veel op.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
  Klik hier om meer te lezen

Podcast: dit is saai!

Podcast: dit is saai! Deze podcast gaat over een aspect van progressiegericht lesgeven, namelijk de verzuchting van leerlingen dat iets saai is. Deze uiting is maar al te vaak een verhulling van de angst die leerlingen voelen als ze iets moeilijk vinden. Het voelt veiliger om net te doen alsof je geen interesse hebt en het allemaal maar stom vindt, dan om toe te geven dat je het niet begrijpt en bang bent dat je het niet kunt. Bang bent dat anderen je dom gaan vinden. Gelukkig kunnen leraren veel doen om die angst weg te nemen, waardoor leerlingen meer interesse krijgen in de les. In deze podcast een paar tips wat leraren kunnen doen om dat te bereiken.

Zelfleiderschap is de voorloper van jobcrafting

Zelfleiderschap is de voorloper van jobcrafting. Jobcrafting verwijst naar zelfgeïnitieerd gedrag van werknemers om hun functie vorm te geven en te definiëren. Dit gedrag is niet alleen belangrijk voor organisaties, het levert medewerkers zelf ook allerlei voordelen op. Werk is minder voorspelbaar dan vroeger en contexten zijn complex en veranderen snel. Dat vergt van medewerkers dat ze initiatieven nemen om hun werk zelf vorm te geven en af te stemmen op wat de situatie van ze vraagt.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
  Klik hier om meer te lezen

Progressiegerichte intervisie begeleiden

Progressiegerichte intervisie begeleiden combineert autonomie-ondersteuning met het bieden van structuur. Regelmatig begeleiden wij progressiegerichte intervisiegroepen, en daarnaast trainen we procesbegeleiders in de progressiegerichte intervisie-aanpak.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
  Klik hier om meer te lezen

Podcast: progressiegericht overtuigen

Deze podcast gaat over progressiegericht overtuigen. Iemand ergens van overtuigen is vaak niet succesvol, omdat er diverse weerstandsstrategieën een rol kunnen spelen bij de ontvanger. Er zijn drie niet-effectieve manieren van proberen te overtuigen die in deze podcast worden afgezet tegen een effectieve manier. Aan de hand van een concreet voorbeeld van Chris die zijn schoolleider Roland wil overtuigen om minder met cijfers te geven worden deze vier manieren van overtuigen geïllustreerd.