Progressiegerichte intervisie begeleiden combineert autonomie-ondersteuning met het bieden van structuur. Regelmatig begeleiden wij progressiegerichte intervisiegroepen, en daarnaast trainen we procesbegeleiders in de progressiegerichte intervisie-aanpak.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Progressiegerichte intervisie

Progressiegerichte intervisie helpt om de wijsheid in het team te vergroten, waardoor er betere beslissingen genomen worden. Daarnaast helpt het individuele deelnemers om op concrete ideeën te komen om vooruitgang te boeken ten aanzien van een eigen progressiebehoefte. Dat kan gaan om een probleem waarmee een deelnemer te maken heeft of een doel dat een deelnemer wil gaan bereiken. Naast ideeën voor progressie heeft progressiegerichte intervisie ook vaak een opluchtend effect, omdat de issues waarmee de deelnemer worstelt door anderen wordt erkend. Dat normaliseert. De positieve focus op wat de persoon doet dat al goed werkt leidt tot een perceptie van competentie. Zo worden de drie psychologische basisbehoeften vervuld: autonomie, competentie en verbondenheid.

Autonomie-ondersteuning en structuur

Soms is de gedachte dat een structuur hanteren de autonomie van mensen ondermijnt. In die gedachte zijn autonomie en structuur tegengesteld aan elkaar. Men interpreteert autonomie dan als onafhankelijkheid. Maar deze gedachte blijkt, hoewel begrijpelijk, niet correct te zijn. Om tot autonoom functioneren te komen is structuur juist nodig. Zonder sturing en structuur, geen autonomie.

Checklist begeleiden

In de checklist die je hieronder kunt downloaden staan dingen die je kunt doen om autonomie-ondersteuning en structuur te combineren in je procesbegeleiding van progressiegerichte intervisie.

 
Trainingen Progressiegericht Werken