Podcast: dit is saai! Deze podcast gaat over een aspect van progressiegericht lesgeven, namelijk de verzuchting van leerlingen dat iets saai is. Deze uiting is maar al te vaak een verhulling van de angst die leerlingen voelen als ze iets moeilijk vinden. Het voelt veiliger om net te doen alsof je geen interesse hebt en het allemaal maar stom vindt, dan om toe te geven dat je het niet begrijpt en bang bent dat je het niet kunt. Bang bent dat anderen je dom gaan vinden. Gelukkig kunnen leraren veel doen om die angst weg te nemen, waardoor leerlingen meer interesse krijgen in de les. In deze podcast een paar tips wat leraren kunnen doen om dat te bereiken.