In 1999 kwam ik in aanraking met de oplossingsgerichte therapie aanpak en in de jaren die volgden ontwikkelden mijn collega Coert Visser en ik de huidige Progressiegerichte Aanpak. De zevenstappen-aanpak van progressiegericht helpen is een van de gespreksstructuren die wij ontwikkelden.

Succesvolle coachingsgesprekken

Na enkele jaren analyseerden we namelijk wat we op procesniveau deden in succesvolle coachingsgesprekken. Een succesvol coachingsgesprek was een gesprek waarvan de klant aangaf dat het nuttig was geweest en waarbij de klant rapporteerde de eigen doelen en oplossingen te hebben gevonden. Het model is later bekend geworden als de zeven stappen-aanpak van CPW (Centrum Progressiegericht Werken).

Helpen

Helpen is aan de orde wanneer je je gesprekspartner wil helpen te formuleren welke progressie hij zoekt en wat voor hem werkt om die progressie stapsgewijs te gaan bereiken.  De andere drie progressiegerichte rollen vind je hier.

Logische sequentie

De zeven stappen zijn een logische sequentie van vragen in combinatie met flexibiliteit om te blijven aansluiten bij je gesprekspartner. Dit is die zeven stappen aanpak:

Zeven stappen

Stap 1 Vragen naar het gewenste nut van het gesprek Hoe kunnen we de tijd wat jou betreft zo goed mogelijk besteden?
Stap 2 Verhelderen van de verbeterbehoefte Waaraan wil je iets verbeteren?
Stap 3 Definiëren van de gewenste toekomst Wat wil je bereiken?
Stap 4 Vaststellen van het platform Wat is er al bereikt?
Stap 5 Analyseren van eerder succes Hoe is dat al bereikt?
Stap 6 Kiezen van één stap vooruit Wat is het eerstvolgende stapje voorwaarts?
Stap 7 Vragen naar het ervaren nut van het gesprek Was dit gesprek nuttig? Zo ja, wat was nuttig? Hoe kun je wat nuttig is gebruiken? Zo nee, hoe hadden we het nuttiger kunnen maken?

Toepassingen

De zeven stappen waren in coachingsgesprekken bruikbaar en ook in verandertrajecten in teams bewezen de stappen hun nut. Veel coaches geven aan dat ze de zeven stappen gebruiken als geheugensteuntje en structuur in hun gesprekken met cliënten. Daarnaast kunnen individuen ook zelfstandig de zeven stappen gebruiken om zichzelf te coachen.

Trainingen progressiegericht werken

]