In 1999 kwam ik in aanraking met de oplossingsgerichte therapie aanpak en in de jaren die volgden ontwikkelden mijn collega Coert Visser en ik de huidige Progressiegerichte Aanpak. Na enkele jaren analyseerden we wat we op procesniveau deden in succesvolle coachingsgesprekken. Een succesvol coachingsgesprek was een gesprek waarvan de klant aangaf dat het nuttig was geweest en waarbij de klant rapporteerde de eigen doelen en oplossingen te hebben gevonden. Het model is later bekend geworden als de zeven stappen-aanpak van NOAM. De zeven stappen zijn een logische sequentie van vragen in combinatie met flexibiliteit om te blijven aansluiten bij je gesprekspartner. Dit is die zeven stappen aanpak:

Stap 1Vragen naar het gewenste nut van het gesprekHoe kunnen we de tijd wat jou betreft zo goed mogelijk besteden?
Stap 2Verhelderen van de verbeterbehoefteWaaraan wil je iets verbeteren?
Stap 3Definiëren van de gewenste toekomstWat wil je bereiken?
Stap 4Vaststellen van het platformWat is er al bereikt?
Stap 5Analyseren van eerder succesHoe is dat al bereikt?
Stap 6Kiezen van één stap vooruitWat is het eerstvolgende stapje voorwaarts?
Stap 7Vragen naar het ervaren nut van het gesprekWas dit gesprek nuttig? Zo ja, wat was nuttig? Hoe kun je wat nuttig is gebruiken? Zo nee, hoe hadden we het nuttiger kunnen maken?

De zeven stappen waren in coachingsgesprekken bruikbaar en ook in verandertrajecten in teams bewezen de stappen hun nut. Veel coaches geven aan dat ze de zeven stappen gebruiken als geheugensteuntje en structuur in hun gesprekken met cliënten. Daarnaast kunnen individuen ook zelfstandig de zeven stappen gebruiken om zichzelf te coachen.

NOAM Center for Progress