Mensen kunnen zichzelf op onnoemelijk veel verschillende manieren coachen. Hier zijn een paar voorbeelden van zelfcoaching die in de linkedin groep Progressie door zelfcoaching werden gegeven:

  • Humor en visualisatie gewenste situatie: eerst een beetje om jezelf lachen en je gedachten en vrees in het belachelijke trekken en daarna tot in detail verbeelden hoe je wil dat het wordt.
  • Probleemonderkenning en stapsgewijze verandering: op zoek gaan naar wat je dwars zit en daarna een kleine stap voorwaarts bedenken.
  • Lichamelijke ontspanning: ontspanningsoefeningen doen op momenten die je spannend vindt of als je stressvolle gedachten hebt
  • Schrijven: schrijven over wat belangrijk voor je is zodat je je gedachten structureert
  • Stel je voor…..: je voorstellen dat de dingen goed zullen verlopen en alle aspecten van die positieve toekomst concreet invullen (wat doe ik, wat doen anderen…)

Wat doe jij om jezelf te coachen?
Progressie door zelfcoaching