Mijn docent heeft een groeimindset. Kroeper et al (2022) deden onderzoek naar waaraan studenten zeggen te merken dat hun docent een groeimindset heeft. Immers, een docent kan van zichzelf vinden dat hij een groeimindset heeft, maar toch gedrag laten zien in de klas dat de studenten interpreteren alsof hij statische mindset overtuigingen koestert. En de mindset van de docent speelt een grote rol in de uiteindelijke leerprestaties van de studenten. Uit dit onderzoek blijkt dat studenten de volgende docentgedragingen interpreteren als een signaal van een groeimindset:

 

Trainingen
Progressiegericht Werken

 

 • De docent past zijn instructiesnelheid aan in afstemming op de feedback van studenten
 • De docent nodigt studenten uit om hun werk in te leveren zodat ze feedback kunnen krijgen, voordat ze het moeten inleveren voor een cijfer
 • De docent past zijn instructie aan wanneer dat nodig is
 • De docent organiseert zijn lessen zo dat studenten regelmatig naar de les moeten komen, zodat ze diepgaander met het materiaal bezig zijn
 • De docent waardeert publiekelijk studenten die hun vaardigheden verbeteren
 • De docent legt concepten zo uit dat studenten die buiten de onderwijssituatie kunnen toepassen
 • De docent helpt studenten die worstelen om verschillende manieren te vinden om problemen op te lossen
 • De docent verzamelt anoniem feedback van studenten over hoe het vak aan het lopen is, zodat hij het leerproces van de studenten beter kan ondersteunen
 • De docent vertelt de studenten dat er van ze wordt verwacht dat ze actief meedoen met de les, zodat ze de stof gaan doorgronden en leren
 • De docent geeft kleine blijken aan waardering aan studenten die veel inspanning leveren
 • De docent geeft kleine blijken van waardering aan studenten die de meeste progressie boeken
 • De docent geeft publiekelijk waardering aan studenten die een worsteling te boven komen
 • De docent moedigt studenten aan om vragen te stellen tijdens de les
 • Peer-feedback wordt beschikbaar gemaakt
 • De docent leert verschillende manieren om een probleem op te lossen aan, om zo diepgaand begrip van de lesstof mogelijk te maken
 • De docent gelooft dat hij kan doordringen tot zelfs de student die het allermeest worstelt
 • Aan het begin van het schooljaar zegt de docent: ‘dit vak is moeilijk, maar ik weet dat jullie allemaal succesvol kunnen zijn’.
 • De docent moedigt studenten aan om hulp te vragen om hun werk te verbeteren
 • De docent moedigt de studenten aan met een tutor te werken.
 • De docent bestudeert na een examen hoe hij veelvoorkomende misvattingen bij studenten in de toekomst kan voorkomen en kan oplossen
 • De docent praat over de feedback van de studenten zodat hij het leerproces van de studenten beter kan ondersteunen
 • Tegen een student die een slecht examen heeft gemaakt zegt de docent: ‘Je doet er goed aan om even bij me langs te komen om je examen in te kijken, zodat je ervan kunt leren.’
 • De docent nodigt studenten uit om te reflecteren op hun progressie
 • De docent past zijn instructie aan op basis van de feedback van studenten
 • Tegen worstelende studenten zegt de docent: ‘fouten zijn kansen om te leren’.
 • Bij de start van het semester zegt de docent: ‘elke student kan slagen voor dit vak’.
 • Bij de start van het semester zegt de docent: ‘zelfs als je deze concepten nog niet doorgrond, dan nog kun je succesvol dit vak doorlopen’.
 • De docent geeft studenten de mogelijkheid om gemiste opdrachten in te halen, omdat hij gelooft dat studenten een tweede kans verdienen
 • De docent helpt de studenten om positieve attitudes te ontwikkelen ten aanzien van leren
 • De docent vertelt studenten dat het belangrijkste doel is dat ze vaardigheden ontwikkelen en dat ze leren
 • De docent reikt online bronnen aan die aanvullend zijn op wat hij in de les behandelt, om studenten de kans te geven boven de stof te gaan staan
 • De docent geeft tijdige feedback op gemaakte opdrachten zodat de studenten kunnen leren van hun fouten
 • De docent moedigt studenten aan om met ideeen te komen hoe hij zijn les effectiever kan maken voor hen
 • De docent staat studenten toe om fouten te verbeteren en verbeterde versies van opdrachten in te leveren zodat ze hun cijfer kunnen verbeteren
 • De docent moedigt studenten aan om hun vragen te mailen zodat ze hun begrip van de stof kunnen verbeteren
 • De docent gelooft dat hij alle studenten kan helpen om significante verbeteringen te bereiken
 • De docent reikt aanvullend oefenmateriaal aan
 • De docent probeert op verschillende manieren om de stof uit te leggen
 • De docent moedigt studenten aan om binnen te komen lopen
 • De docent gelooft dat hij ieders intellectuele capaciteiten kan verbeteren
 • De docent gelooft dat iedereen een top student kan zijn
 • De docent maakt huiswerkopdrachten een onderdeel van het totale cijfer voor het vak, zodat studenten gemotiveerd zijn om te oefenen
 • Bij de start van het semester zegt de docent: ‘het wordt misschien moeilijk, maar ieder van jullie kan slagen voor dit vak als je hard werkt en effectieve leerstrategieen gebruikt’.
 • De docent biedt oefensessies aan voorafgaand aan elk examen, om studenten die worstelen te helpen met hun voorbereiding
 • De docent biedt extra oefenmateriaal aan zodat studenten de stof beter gaan leren
 • De docent verkent met de studenten op welke manier zijn hun cijfers kunnen verbeteren

Een paar kanttekeningen

Ik heb een paar kanttekeningen en lichte twijfels bij de manier waarop dit onderzoek is uitgevoerd. De studenten kregen namelijk de mogelijke docentgedragingen die geassocieerd zijn met een groeimindset/statische mindset te zien en moesten die gedragingen dan toekennen aan een statische of aan een groeimindset. Op deze manier is het onderzoek een categorisatie-onderzoek (zoals kun je correct aangeven of een aardbei een vrucht of een groente is). Ik ben benieuwd met welke spontane beschrijvingen van docentgedragingen, die hen informatie geven over de mindset van de docent, studenten zouden zijn gekomen.

Daarnaast zijn sommige docentgedragingen (zoals de docent geeft kleine prijzen en snoepgoed aan studenten die de meeste progressie hebben geboekt of het hardst hebben gewerkt), heel misschien wel een signaal van groeimindset maar tegelijkertijd roepen dergelijke docentgedragingen gecontroleerde motivatie op. Ik vraag me af of de studenten hier niet de misconceptie ‘groeimindset is aardig en statische mindset is onaardig’ volgden in hun categorisering.

Tenslotte vind ik het verwarrend dat sommige items zijn geformuleerd in termen van docentgedragingen en andere items zijn geformuleerd in termen van docent-overtuigingen. ‘De docent gelooft dat hij alle studenten kan helpen om significante verbeteringen te bereiken’ en ‘de docent gelooft dat hij de intellectuele capaciteiten van studenten kan helpen verbeteren’ zijn geen gedragsbeschrijvingen, maar beschrijvingen op overtuigingenniveau.

Mijn docent heeft een groeimindset

Toch geeft dit lijstje docentgedragingen aanknopingspunten voor docenten die willen reflecteren op hoe ze in hun gedrag uiting kunnen geven aan een groeimindset, zodat studenten daadwerkelijk geloven dat hun docent een groeimindset heeft.