Interactieve authenticiteit: hoewel authenticiteit vaak wordt gezien als een persoonlijkheidskenmerk heeft de sociale omgeving veel invloed op hoe authentiek we zijn. Ryan en Ryan schreven een artikel waarin ze ervoor pleiten om die sociale invloed op authenticiteit te onderzoeken.

 

Trainingen
Progressiegericht Werken

 

Je eigen auteur

Wanneer iemand authentiek is ervaart hij dat wat hij doet voortkomt vanuit hemzelf. Zijn gedragingen en zijn communicatie is vrijwillig, hij staat erachter, hij is eigenaar van zijn eigen gedrag en communicatie. Inauthenticiteit ervaart een persoon wanneer zijn gedrag tot stand komt onder druk, wanneer het voelt als opgelegd, niet voortkomend vanuit hemzelf. De eerste component van authenticiteit is dan ook in welke mate je ervaart dat je de auteur bent van je eigen gedrag en communicatie.

Oprechtheid

De tweede component van authenticiteit is de mate van oprechtheid die iemand ervaart. Je ervaart dat je gedrag en je communicatie oprecht is wanneer wat je doet en zegt congruent is met wat je daadwerkelijk ervaart. Er zit een interpersoonlijke kant aan de ervaring van oprechtheid; een authentieke persoon gedraagt zich ten opzichte van anderen oprecht in lijn met zijn waarden en met wat hij belangrijk vindt. Een onoprecht persoon gedraagt zich oneerlijk, defensief, gemeen of houdt de mooie schijn op.

Welbevinden

Hoe meer een persoon ervaart dat hij authentiek is en kan zijn in zijn sociale omgeving hoe vitaler die persoon zich voelt. Meer authenticiteit gaat samen met minder angst, minder depressieve symptomen en minder somatische klachten. De mate waarin iemand authentiek is varieert sterk binnen de persoon zelf, afhankelijk van de context waarin hij zich bevindt. Authenticiteit is dus niet zozeer uitsluitend een persoonlijkheidskenmerk, maar wordt beïnvloed door de sociale omgeving.

Autonomie-ondersteuning

Mensen zijn het meest open en eerlijk, het meest authentiek, wanneer ze ervaren dat hun behoefte aan autonomie wordt vervuld. Je bent eerder geneigd om open en eerlijk te zijn over je gedachten, gevoelens en acties bij iemand die je behoefte aan autonomie ondersteunt. Bij iemand die je ervaart als controlling ben je geneigd minder authentiek te zijn.

Geïnternaliseerd stigma

In een controlling sociale omgeving ervaren mensen voorwaardelijke achting, dat wil zeggen dat ze alleen liefde en waardering ontvangen wanneer ze zich gedragen en zijn zoals de sociale omgeving vindt dat het hoort. Lesbische, homoseksuele en biseksuele mensen die in een omgeving leven waarin die seksuele voorkeuren worden afgekeurd blijken het moeilijker te vinden om authentiek te zijn en kunnen het stigma internaliseren. Zo kunnen ze zichzelf verwerpelijk gaan vinden, of hun seksuele geaardheid gaan ontkennen.

Interactieve authenticiteit

De sociale omgeving maakt het voor individuen in meerdere of mindere mate mogelijk om authentiek te zijn. Door die sociale druk of sociale ondersteuning te benadrukken zeggen de onderzoekers overigens niet dat individuen niet ook zelf verantwoordelijkheid dragen voor authenticiteit. Ook ieder individu kan veerkrachtig proberen te reageren en authentiek blijven ondanks druk en ondanks de sociale kosten die dat met zich mee kan brengen. Tegelijkertijd legt het ook verantwoordelijkheid bij samenlevingen; in een behoeftenondersteunende samenleving is het voor individuen beter mogelijk om authentiek te zijn. Dat komt niet alleen het individu, maar ook de samenleving als geheel ten goede. Zie bijvoorbeeld hier: welbevinden in Europa.