Groeimindset en veerkracht. Janssen et al (2023) publiceerden een onderzoeksartikel waaruit blijkt dat leerlingen met een groeimindset betere copingsmechanismen benutten en veerkrachtiger reageerden op de vele tegenslagen tijdens de COVID-pandemie.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Groeimindsetinterventie

Het toeval wilde dat de onderzoekers al bezig waren met een groeimindsetonderzoek toen de COVID-pandemie losbarstte. Daardoor hebben ze uniek onderzoeksmateriaal kunnen verzamelen, en kunnen onderzoeken hoe de groeimindsetinterventie die ze twee jaar daarvoor hadden gedaan al dan niet invloed had op de veerkracht en copingsmechanismen van de leerlingen tijdens en na COVID.

Welbevinden

Heeft een groeimindset een positief effect op schoolprestaties? Dat is vaak de eerste vraag die wordt gesteld als wordt beoordeeld of groeimindsetinterventies nuttig zijn. En natuurlijk is dat een legitiem en relevant criterium. Hier kun je meer lezen over het effect van groeimindsetinterventies op schoolprestaties en hier kun je meer te weten komen over heterogeniteitseffecten van groeimindsetinterventies. Het welbevinden van leerlingen is echter zeker zo belangrijk als de schoolprestaties. Uit het onderzoek van Janssen et al blijkt dat een groeimindset als het ware een buffer is tegen onwelbevinden in tijdens van crisis.

Copingmechanismen

Het bleek dat leerlingen met een groeimindset minder maladaptieve coping, minder humoristische coping en meer accepterende coping hanteerden. Maladaptieve coping is bijvoorbeeld het opgeven, jezelf bekritiseren en jezelf de schuld geven. Humoristische coping is bijvoorbeeld de situatie weglachen en er grappen over maken. Hoewel je humor ook als iets positiefs zou kunnen zien blijkt dat deze manier van coping negatief werkte voor de leerlingen. Accepterende coping betekent dat de leerling met de situatie heeft leren leven. Leerlingen die meer veerkracht hadden maakten minder gebruik van maladaptieve coping, minder humoristische coping en meer accepterende coping. Leerlingen die een sterkere groeimindset hadden lieten ook een hogere veerkracht zien.

Groeimindset en veerkracht

De copingsstijl van de leerling bleek de medierende factor te zijn tussen mindset en veerkracht. Leerlingen met een groeimindset pasten effectievere copingmechanismen toe, die samenhingen met meer veerkracht. Het creëren van een groeimindsetcultuur in de klas en op de school komt het welbevinden van leerlingen ten goede en dat is een belangrijke reden om erin te investeren.

 
Trainingen Progressiegericht Werken