Momenteel lees ik het boek Deep Learning, engage the world change the world van Fullan, Quinn en McEachen (2018). Het boek stelt dat ‘Deep Learning’ het nieuwe doel moet worden van educatie.

Inhoud en schrijfstijl

Ik ben wat huiverig voor het type boodschap dat zo is opgebouwd: er is een groot probleem dat nog nooit zo erg is geweest, als we het probleem niet oplossen gaan we ten onder, wij denken dat middel x het antwoord is en als middel x wordt gebruikt dan bereiken we een perfecte, ideale situatie.
Dit boek gebruikt veel zinnen die daar erg op lijken. Maar als er goede inhoudelijke ideeën bestaan, dan is het belangrijk om niet af te haken op de manier waarop die ideeën naar voren worden gebracht. In deze post daarom een paar highlights uit dit boek over Deep Learning.

Drie secties

Het boek is opgebouwd in drie secties. Sectie I zoomt in op het thema ‘engage the world, change the world’ en vertelt in drie hoofdstukken waarom deep learning noodzakelijk is en wat er goed aan is, wat er diep is aan deep learning en hoe de transformatie naar deep learning geleid moet worden. Sectie II bestaat uit zes hoofdstukken en draait om hoe deep learning vorm kan krijgen en momenteel vorm krijgt in diverse landen en op diverse scholen. Sectie III kijkt naar de toekomst en geeft aan hoe deep learning succesvol kan worden en wat er mis kan gaan.

Deep learning omgeving

De auteurs leggen uit scholen een omgeving moeten bieden waarin iedereen wordt uitgedaagd en geprikkeld om te leren, gestimuleerd om te leren en waarin leren wordt gevierd. Een omgeving waarin studenten floreren is een omgeving waarin het leren ontstaat vanuit nieuwsgierigheid, leerlingen de mogelijkheid hebben om nieuwe problemen te helpen vinden voor werkelijke problemen (in plaats van dat ze alleen al bestaande oplossingen moeten oplepelen voor problemen die ze krijgen voorgelegd en het juiste antwoord moeten geven), en iedereen die betrokken is in het leerproces zichzelf blijft zien als doorlopende amateur die blijft leren.

Definitie van deep learning

De definitie van deep learning is het proces om de volgende zes competenties te verwerven: karakter, burgerschap, samenwerking, communicatie, creativiteit en kritisch denken.

Karakter:

 • Leren om te leren
 • Doorzettingsvermogen, veerkracht
 • Zelfregulatie, verantwoordelijkheid en integriteit

Burgerschap:

 • Denken als een wereldburger
 • Wereldwijde problemen in ogenschouw nemen gebaseerd op een diep begrip van verschillende waarden en wereldbeelden
 • Oprechte interesse in en vaardigheid om ambigue en complexe echte wereldproblemen op te lossen, die een impact hebben op mensen en omgeving
 • Compassie, empathie en zorg voor anderen

Samenwerking:

 • Met wederzijdse afhankelijkheid en synergie werken in teams
 • Interpersoonlijke en teamgerelateerde vaardigheden
 • Sociale, emotionele en interculturele vaardigheden
 • Team dynamiek kunnen managen en uitdagingen kunnen handelen
 • Leren van en bijdragen aan het leerproces van anderen

Communicatie:

 • Effectief communiceren met gebruik van verschillende stijlen, aanpakken en hulpmiddelen, inclusief digitale hulpmiddelen
 • Communicatie afstemmen op verschillende groepen mensen
 • Reflectie op en gebruik van het leerproces om communicatie te verbeteren

Creativiteit:

 • Een ondernemerschapsblik hebben voor economische en sociale kansen
 • De juiste onderzoekende vragen stellen
 • In overweging nemen en verder onderzoeken van nieuwe ideeën en oplossingen
 • Leiderschap om ideeën om te zetten in actie

Kritisch denken:

 • Goed evalueren van informatie en argumenten
 • Verbanden leggen en patronen identificeren
 • Problemen oplossen
 • Betekenisvolle kennis construeren
 • Experimenteren, reflecteren en actie ondernemen ten aanzien van ideeën in de echte wereld

Progressielijnen

Voor elk van deze zes competenties zijn progressielijnen ontworpen, zodat de progressie die studenten boeken zichtbaar kan worden gemaakt. Die progressielijnen lopen van ‘beperkt bewijs’, naar ‘ontluikend’, naar ‘ontwikkelend’, naar ‘versnellend’ naar ‘bedreven’.

Vier ontwerp elementen bij deep learning

De vier elementen die gebruikt worden bij het ontwerp van een deep learning omgeving zijn: pedagogische praktijken, leer-partnerships, leeromgevingen en digitale hulpmiddelen.  Deze vier elementen worden in samenhang met elkaar vormgegeven zodat de progressie van studenten wordt gefaciliteerd, vaardigheden worden opgebouwd die voortbouwen op wat de student al kan en nieuwe relaties ontstaan tussen docenten en studenten en anderen in de omgeving.

Opbrengst van deep learning

De ambitie bij Deep Learning is om rechtvaardige verdeling en excellentie voor alle leden van het systeem (school, land, wereld) te bereiken. Deep Learning draait om het transformeren van onze realiteit door te leren, zowel individueel als met anderen. Deep Learning is een cultuur verandering, geen programma verandering. De auteurs zijn op basis van het relatief beperkte onderzoek en de relatief beperkte ervaring die er tot nu toe mee is opgedaan optimistisch dat Deep Learning inderdaad een grootschalige cultuurverandering teweeg kan gaan brengen. Het is ook hard nodig, zo stellen de auteurs, want het huidige schoolsysteem is vervreemdend en saai voor studenten en grote wereldproblemen kunnen we alleen oplossen door te leren.
Deep learning