In deze post stond een overzicht van wat excellente docenten doen, zodat de positieve impact op het leren van studenten groot is. Hier is een verdere toelichting op het eerste punt: docenten die met elkaar samenwerken. In deze post staat een toelichting op wat Hattie bedoelt met progressie van de student. Hier een toelichting op Hattie’s boodschap over fouten en vergissingen. En in deze post een toelichting op het maximaliseren van feedback voor docenten zelf.

Feedback aan docent

Net zoals feedback voor studenten een van de belangrijkste impact heeft op hun leren, is dat ook voor docenten het geval. Docenten moeten feedback krijgen op de effecten van hun lesgeven op elke student.

Gezamenlijk zicht

Docenten moeten gezamenlijk zicht hebben op waar ze heen willen, hoe ze het nu doen en wat hun eerstvolgende stappen zijn. De resultaten van de studenten zijn een belangrijke bron van feedback voor de docenten.

Vragen

Docenten kunnen zich de volgende vragen stellen:

  1. aan wie heb ik effectief les gegeven en aan wie minder effectief?
  2. welk onderdeel heb ik effectief onderwezen en welk onderdeel minder effectief?
  3. waar liggen mijn verbeterpunten, wat heeft goed gewerkt in wat ik heb gedaan, wat heb ik bereikt en wat wil of moet ik verder bereiken?
  4. hoe ontwikkelen we een gezamenlijk beeld van hoe progressie er uit ziet in onze school, voor studenten en docenten?

]