In deze post stond een overzicht van wat excellente docenten doen, zodat de positieve impact op het leren van studenten groot is. Hier is een verdere toelichting op het eerste punt: docenten die met elkaar samenwerken. In deze post staat een toelichting op wat Hattie bedoelt met progressie van de student. Hier een toelichting op Hattie’s boodschap over fouten en vergissingen.

Fouten

Een optimaal klimaat in de klas is een klimaat van vertrouwen dat leren naar aanleiding van fouten de essentie is van het boeken van progressie. Een klimaat waarin studenten begrijpen dat er veel ups en downs zijn bij het leren, dat ze steeds van niet weten naar weten bewegen, dat ze erop kunnen vertrouwen dat het mogelijk is om op een bepaald moment te komen op het niveau van weten en begrijpen, dat leren cool is en de moeite waard.

Leerkans

Een klimaat waarin fouten verwelkomd worden als leerkans en een klimaat waarin studenten veel vragen mogen stellen en waarin studenten worden gewaardeerd als ze betrokken zijn bij hun leerproces. Je bent cool als je een lerende houding hebt, niet als je alle antwoorden goed hebt. Dat betekent dat docenten studenten geen gezichtsverlies moeten laten lijden ten opzichte van hun medestudenten.

Prachtige fout

Als medestudenten een fout immers belachelijk maken, kijkt de student de volgende keer wel goed uit en houdt hij liever zijn mond dan dat hij een vraag stelt of een verkeerd antwoord geeft. Hier vind je een oefening voor het reflecteren op prachtige fouten.

]