In deze post stond een overzicht van wat excellente docenten doen, zodat de positieve impact op het leren van studenten groot is. Hier is een verdere toelichting op het eerste punt: docenten die met elkaar samenwerken. In deze post een toelichting op wat Hattie bedoelt met progressie van de student.

Progressie

Docenten hebben de grootste invloed op het leren van studenten. Hun invloed is positief wanneer ze een duidelijke richting aangeven, en actief en gepassioneerd betrokken zijn in het proces van lesgeven en leren. Als ze zich bewust zijn van wat elke student in de klas al weet, in staat zijn om betekenisvolle ervaringen te organiseren voor studenten op grond van wat ze al weten, zelf goed begrip hebben van wat ze onderwijzen zodat ze betekenisvolle feedback kunnen geven en zodat elke student progressie boekt richting de succescriteria.

Leerintenties

Weten wat de leerintenties zijn, weten wat de succescriteria zijn, weten hoe effectief de docenten nu zijn om de studenten te begeleiden in het bereiken van die succescriteria en weten wat je als docent gaat doen om de gap tussen wat studenten nu weten en kunnen naar wat ze willen of moeten weten en kunnen heeft een sterke positieve impact op het leren van de studenten.

Drie progressievragen

De kernvragen die docenten stellen om de progressie voor elke student te faciliteren zijn:

  1. Waar ga je heen?(feed-up)
  2. Hoe ben je het nu aan het doen?(feed-back)
  3. Wat is je volgende stap? (feed forward)

]