Skip to content

Wat is de progressiegericht aanpak?

De progressiegerichte aanpak is een autonomieondersteunende verbeterbenadering waarin de gewenste progressie levendig wordt beschreven en waarin wat werkt in de specifieke context wordt benut om stap voor stap progressie te boeken in de richting van de gewenste situatie. Deze praktische aanpak benut als inspiratiebronnen wetenschappelijke inzichten uit de (sociale) psychologie en dan met name inzichten uit de zelfdeterminatie theorie, de groeimindset theorie, de theorie van de beredeneerde actie en het progressieprincipe en is daarnaast geïnspireerd door oplossingsgericht werken. De aanpak maakt onderscheid tussen helpen, sturen, instrueren en trainen.

Wat is progressiegericht helpen?
Progressiegericht helpen is het proces waarbij je iemand helpt te formuleren wat hij wil bereiken en te ontdekken wat voor hem werkt om dat te bereiken. Progressiegericht helpen is aan de orde wanneer de ander zelf mag beslissen wat hij wil bereiken en ook zelf mag beslissen hoe hij zijn doel wil gaan bereiken.

Wat is progressiegericht sturen?
Progressiegericht sturen is het proces waarin je iemand activeert om een aangereikt doel te gaan bereiken, waarbij die persoon zelf mag bepalen hoe hij dit doel gaat bereiken. Progressiegericht sturen is aan de orde wanneer de ander moet voldoen aan bepaalde prestatieverwachtingen of wanneer iemand zich moet houden aan grenzen. Vanwege jouw positie heb je het mandaat om een doel op te leggen aan de ander.

Wat is progressiegericht trainen?
Progressiegericht trainen is het proces waarin je iemand helpt een zelfgekozen doel te gaan bereiken met behulp van adviezen, kennis en vaardigheden die jij ter beschikking stelt. Progressiegericht trainen is aan de orde wanneer de persoon zijn eigen doelen mag kiezen en deze persoon advies van je wil wat zou kunnen werken om het doel te bereiken.

Wat is progressiegericht instrueren?
Progressiegericht instrueren is het proces waarbij je de ander activeert om een aangereikt doel te gaan bereiken, waarbij de ander een bepaalde standaard aanpak moet gebruiken om het doel te bereiken. Progressiegericht instrueren is aan de orde wanneer de ander moet voldoen aan bepaalde prestatieverwachtingen of wanneer iemand zich moet houden aan grenzen. Vanwege jouw positie heb je het mandaat om zowel het doel op te leggen aan de ander als de manier waarop de ander het doel moet bereiken.

Wat is progressiegericht leidinggeven?
Wat is progressiegericht coachen?

2 thoughts on “Wat is de progressiegericht aanpak?

 1. Marco Akkermans

  Hallo Gwenda. De progressiegerichte aanpak ziet er erg goed uit, met name ook omdat het linkt naar mindset en autonomie. (je hebt er een fan bij!). Wat ik me wel nog afvraag is in hoeverre dit aansluit op situationeel leiderschap. Ik kan het namelijk niet direct plaatsen. Ik ben namelijk van mening dat iemand wel een bepaalde mate van bekwaamheid moet hebben om deze aanpak toe te passen dus zit ik zelf te overwegen of deze aanpak goed past in de kwadranten S2 en S3 waarin er een hoge mate van ondersteuning is. Ik hoor graag jouw mening danwel advies.

  Reply
  1. Gwenda

   Bedankt Marco, leuk om te horen dat onze aanpak je op het eerste gezicht aanspreekt. Progressiegericht werken/leidinggeven is iets anders dan situationeel leidinggeven. Ik zal er eens een berichtje over schrijven. En voor wat betreft de mate van bekwaamheid: ongeacht je ervaring kun je beginnen met de toepassing van de progressiegerichte principes en interventies en je kunt er ook jaren lang in doorleren.

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *