Welke manier van het monitoren van progressie werkt goed? En is het sowieso belangrijk om je progressie te monitoren? Mensen stellen zichzelf regelmatig kleinere of grotere doelen. Die doelen kunnen op van alles betrekking hebben, zowel privé als werkgerelateerd. Denk maar aan een doel om je hardloopprestaties te verbeteren of om een nieuwe studie op te pakken of om af te vallen of te investeren in je vriendschappen en ga zo maar door.

Intrinsieke doelen

Vooral het nastreven van zogenaamde intrinsieke doelen blijkt te leiden tot menselijk welbevinden. Intrinsieke doelen zijn bijvoorbeeld het bijdragen aan de gemeenschap, jezelf ontwikkelen en andere mensen helpen. Dit soort doelen zijn betekenisvol voor mensen.

Bewuste aandacht

Naast het kiezen van een doel is het bewust monitoren van je progressie een goed idee. Dat blijken niet veel mensen automatisch te doen. Over het algemeen gaat de bewuste aandacht van mensen eerder uit naar hun to do lijstje en naar de problemen die ze op hun weg vinden dan naar wat ze al hebben bereikt.

Struisvogeleffect

Daarnaast hebben veel mensen wel eens de neiging tot struisvogelgedrag. Webb, Chang en Benn van de Universiteit van Sheffield schrijven over dit fenomeen van gemotiveerd ontwijken of verwerpen van informatie over progressie in de richting van je doel. Mensen hebben bv de neiging om niet te controleren hoe ze er financieel voorstaan, hoeveel ze wegen en hoeveel elektriciteit ze gebruiken.

Onderliggende motieven

Dat struisvogel effect treedt niet altijd op, er zijn vier onderliggende motieven bij het al dan niet ontstaan van struisvogelgedrag. Dit zijn die vier motieven:

  1. Het zelf-assessment motief: heeft de persoon behoefte aan weten waar hij staat, wil hij graag een accuraat beeld krijgen van zijn progressie?
  2. Het zelf-verbetermotief: wil de persoon graag beter worden? Het kan zijn dat de persoon graag beter wil worden en dan zal hij, in combinatie met het zelf assessment motief zijn progressie willen weten
  3. Het zelf-promotiemotief: wil de persoon graag een positief beeld van zichzelf hoog houden? Als dit motief sterk speelt dan kan hij zijn kop in het zand steken en zijn progressie niet monitoren, immers als het tegenvalt dan heeft hij een slecht gevoel over zichzelf, dus niet weten waar je staat kam dan prettiger voelen.
  4. Het zelf verificatiemotief: wil de persoon graag een consistent beeld van zichzelf houden? Als de persoon een sterk zelfverificatiemotief heeft dan wil hij erg graag een consistent beeld van zichzelf houden. Informatie die niet strookt met hoe hij naar zichzelf kijkt kan genegeerd worden en niet opgezocht worden.

Een conflict tussen deze vier motieven kan ervoor zorgen dat de persoon zijn kop in het zand steekt en zijn progressie niet monitort.

Progressieprincipe

Hoewel het monitoren van progressie dus verhinderd kan worden door de dagelijkse problemen en het struisvogeleffect, blijkt het juist wel verstandig om soms bewust op een rij te zetten welke progressie je al hebt geboekt. Want een klein beetje vooruit komen met iets dat belangrijk voor je is blijkt sterk motiverend te werken. Onder andere onderzoek van Teresa Amabile laat dit zien. Amabile onderzocht wat er moet gebeuren op een werkdag wil je met een positieve innerlijke werkbeleving naar huis gaan. Dus met positieve gedachten over je werk en met positieve gevoelens en met goede kwaliteit van motivatie. Uit het grootschalige dagboek onderzoek dat ze deed kwam 1 factor overduidelijk naar voren als het meest belangrijk voor het ervaren van positieve innerlijke werkbeleving: een klein beetje progressie boeken in de richting van betekenisvolle doelen. Amabile noemt de motiverende werking van het boeken van progressie: het progressieprincipe.

Motiverend effect

Het motiverende effect boeken van progressie bereik je alleen wanneer je je bewust bent van die vooruitgang. Zie je hem niet, dan loop je het motiverende effect ervan mis. Dus hoe kun je het beste je eigen progressie monitoren?

Stel dat je doel is om gezonder te gaan eten, meer groente en fruit en minder snacks en vlees. Hoe weet je dan of je op de goede weg bent en daadwerkelijk progressie aan het boeken bent? Door jezelf regelmatig te wegen en te kijken of je afvalt? Door je koelkast en voorraadkast regelmatig te inspecteren op de aanwezigheid van gezonde voedingsmiddelen? Of door op te letten hoeveel groente en fruit je dagelijks eet? En is het verstandig om je doel publiekelijk te verkondigen?

Meta-analyse

Een meta-analyse van de psychologisch onderzoeken naar progressie monitoring uitgevoerd door Harkin, Webb en Chang biedt een aantal praktische aanknopingspunten.

Sleutelmechanisme

Allereerst blijkt uit de meta analyse dat het daadwerkelijk monitoren van progressie (even ongeacht hoe je dat doet) inderdaad een positief effect heeft op het daadwerkelijk bereiken van je doel. Dus, als een doel belangrijk voor je is doe je er goed aan sowieso aandacht te besteden aan het monitoren van je progressie. Het is namelijk een sleutelmechanisme in het daadwerkelijk bereiken van je doel.

Match principe

Match principe: zorg dat er een match is tussen het onderwerp van je progressiedoel en het onderwerp van je progressiemonitoring. Dus: als je progressiebehoefte een doel is zoals 5 kilo eraf, zorg dan dat je progressiemonitoring gericht is op hoeveel kilo er af is. En als je progressiedoel is gezond eten, zorg dan dat je progressiemonitoring gericht is op welke gezonde voedingsmiddelen je aan het eten bent. Als je namelijk zorgt voor een match tussen progressiedoel en progressiemonitoring dan ben je effectiever in het bereiken van je doel, dan wanneer er geen match is tussen die twee. Dus als je doel is vijf kilo afvallen, monitor dan niet je progressie in termen van je gedrag (eet ik appels), want dat werkt minder goed om je doel te bereiken. Je gaat er wel meer appels van eten, want ten aanzien van waar je je progressiemonitoring op richt ga je progressie boeken.

Publiek maken

Publiek maken: het werkt goed om je progressie aan anderen te vertellen, al was het maar aan 1 andere persoon. Progressiemonitoring had namelijk een sterker effect op het bereiken van het doel wanneer de informatie met iemand werd gedeeld dan wanneer de persoon de informatie voor zichzelf hield.

Fysiek maken

Schrijf op: het blijkt ook goed te werken wanneer je de progressie opschrijft, zodat de informatie fysiek beschikbaar is. Dat heeft een element van zelf-confrontatie, immers als je de informatie opschrijft krijg je concrete feedback hoe het met je progressie gesteld is. Dit kan op papier, online, op je telefoon, hoe dan ook.

Bereikte & te bereiken progressie

Bereikte of te bereiken progressie: als je je progressie monitort dan heb je natuurlijk de keuze om te kijken naar de progressie die je al hebt bereikt of naar de progressie die je nog wilt bereiken. Sommige onderzoeken wijzen in de richting dat motiverend werkt om te kijken naar wat je al hebt bereikt wanneer je nog maar net bent gestart met het werken aam je doel. En dat het goed werkt voor je commitment aan het doel om vooral te kijken naar wat je nog moet bereiken wanneer je je doel al bijna hebt bereikt. Maar in de meta-analyse waren er te weinig onderzoeken om hier uitspraken over te doen.

Directe feedback

Directe feedback: organiseer je eigen feedback ten aanzien van je gedrag, want directe feedback is een belangrijke factor in het je bewust worden van je progressie. Dat kan bijvoorbeeld door een weegschaal, of door een persoon die je feedback geeft.

Monitoren van progressie

Voor coaches en leidinggevenden is het belangrijk om te weten dat vrijwel elke interventie die helpt om progressie te monitoren een goed effect heeft op daadwerkelijke doelrealisatie. En omdat veel mensen niet uit zichzelf bewust aandacht besteden aan het monitoren van progressie, is het raadzaam om bewuste interventies in te zetten. In de progressiegerichte aanpak zitten allerlei technieken om dat te doen.