Feedback kan heel leerzaam zijn voor mensen. Ze leren meer van feedback ten aanzien van ongebruikelijk gedrag dan ten aanzien van gebruikelijk gedrag.

Foutloos

Een voorbeeld: als je net begint met het leren bespelen van de piano, dan is de kans kleiner dat je het muziekstuk foutloos speelt dan wanneer je een ervaren pianist bent. Voor de beginnende pianospeler, die slechts zelden de juiste tonen aanslaat, is het informatiever om te horen dat hij een reeks noten goed heeft gespeeld, dan dat het informatief voor hem is dat hij de meeste andere noten niet goed heeft gespeeld. Maar voor een ervaren pianospeler is het informatiever om te horen dat hij bepaalde noten niet goed speelt, tussen alle noten die hij foutloos speelt.

Beginners

Als je deze redenering volgt, dan is het logisch dat beginnende pianospelers liever willen horen wat ze al goed doen en ervaren pianisten liever willen horen wat ze nog fout doen. Echter, die redenering gaat alleen op wanneer je de ervaren en de onervaren pianist op dezelfde schaal beoordeelt. En dat is niet het geval.

Experts

Een ervaren pianist verwacht van zichzelf iets anders dan een onervaren pianist. Bijvoorbeeld dat hij emotie in de muziek legt. Doordat de lat hoger ligt al naar gelang het ervaringsniveau van de persoon, is het niet logisch te denken dat negatieve feedbackbehoefte meer zou voorkomen bij ervaren individuen dan bij onervaren individuen, noch dat positieve feedbackbehoefte meer zou voorkomen bij ervaren individuen dan bij onervaren individuen.

Feedbackbehoefte

Toch is het zo dat als mensen ervaren zijn in een bepaalde vaardigheid, zij geneigd zijn om negatieve feedback op te zoeken, terwijl wanneer mensen onervaren zijn in een vaardigheid, zij geneigd zijn om positieve feedback op te zoeken. Waarom is dat?

Betekenis

Het blijkt te maken te hebben met de betekenis die de persoon geeft aan de feedback. Een motivationeel perspectief. De betekenis die mensen geven aan feedback verandert namelijk naar mate ze beter worden in de vaardigheid die ze aan het leren zijn. Er zijn twee soorten betekenissen die mensen kunnen geven aan feedback: de betekenis van hun commitment om het doel te bereiken om de vaardigheid te leren en de betekenis van hun tempo van progressie om het doel te bereiken om de vaardigheid te leren.

Commitment

De onervaren pianist die positieve feedback krijgt dat hij een reeks noten al goed heeft gespeeld, concludeert dat het doel om piano te leren spelen waardevol voor hem is en dat het haalbaar voor hem is om te leren piano spelen. Dat versterkt zijn commitment. Dus als de feedback iemand informatie geeft over zijn commitment, dan geeft dat informatie over de waarde van het doel voor die persoon en zijn kans op succes. Positieve feedback is dan meer motiverend, want het geeft informatie dat het doel belangrijk is voor de persoon en zijn kans op het bereiken van het doel hoog.

Tempo van progressie

De ervaren pianist die negatieve feedback krijgt dat hij te weinig gevoel in zijn spel legt, concludeert dat zijn progressie om zijn doel te bereiken niet goed genoeg verloopt. Als de feedback de persoon informeert over het tempo waarin hij progressie boekt in relatie tot de verwachtingen, dan geeft dat informatie over hoe goed de persoon bezig is met het boeken van progressie en het bereiken van zijn doel. In dat geval werkt negatieve feedback motiverend, omdat het een indicatie is dat er niet genoeg progressie wordt geboekt.

Committment

Dus een student die aan het leren is voor een tentamen zoekt positieve feedback wanneer hij zijn committment om het vak te halen wil versterken en zoekt negatieve feedback wanneer hij zichzelf wil motiveren om meer progressie te boeken.
Als mensen meer ervaren worden, is het zo dat hun manier om zichzelf te motiveren door het zoeken van feedback verandert. Beginners zoeken feedback die hun motiveert om gecomitteerd te raken en blijven aan het doel. Ervaren mensen zijn zeker van hun commitment, en zoeken juist negatieve feedback om gemotiveerd bezig te blijven met het boeken van progressie in een goed tempo.

Positieve feedback

Onervaren mensen zoeken actief positieve feedback op. Daarnaast vergroten zijn hun inspanning meer nadat ze positieve feedback hebben gekregen dan nadat ze negatieve feedback hebben gekregen. Ervaren mensen zoeken actief negatieve feedback op. Daarnaast vergroten zijn hun inspanning nadat ze negatieve feedback hebben gekregen meer dan nadat ze positieve feedback hebben gekregen.
Meer lezen: Finkelstein & Fishbach

]