Progressiegericht coachen is een autonomieondersteunende manier van helpen van mensen, zodat zij progressie boeken in de richting van hun zelfgekozen doelen. De progressiegerichte coach helpt en traint, afhankelijk van de situatie. Progressiegericht helpen is het proces waarbij je iemand helpt te formuleren wat hij wil bereiken en te ontdekken wat voor hem werkt om dat te bereiken. Progressiegericht trainen is het proces waarin je iemand helpt een zelfgekozen doel te gaan bereiken met behulp van adviezen, kennis en vaardigheden die jij ter beschikking stelt. De progressiegerichte coach gaat ervan uit dat in elke situatie progressie geboekt kan worden en dat mensen floreren wanneer ze vooruit komen met iets wat ze interessant en belangrijk vinden.
Lees hier meer definities:
1. wat is de progressiegerichte aanpak?
2. wat is progressiegericht leidinggeven?