Elwyn beschrijft een three talk model van shared decision making: team talk, option talk en decision talk.

Team talk

Elwyn beschrijft dat het bij Team Talk gaat om patiënten bewust te laten worden van het feit dat er een keuze aan de orde is. Het gaat erom de patiënt te laten merken dat die niet in de kou staat, maar dat de behandelaar het keuzeproces van de patiënt wil ondersteunen.

Progressiegericht

Progressiegerichte interventies die denk ik passen bij team talk zijn bijvoorbeeld de nuttigheidsinterventies, die als volgt kunnen worden geformuleerd:

 • Het is belangrijk om vandaag te bespreken welke opties er voor u zijn zodat we samen tot een keuze gaan komen ten aanzien van uw eventuele verdere behandeling.
 • Wat zou u in elk geval willen bespreken vandaag, zodat u een goede geïnformeerde afweging kunt maken ten aanzien van uw behandeling?
 • Waaraan zou u na afloop merken dat dit consult nuttig voor u is geweest?

Option Talk

Elwyn beschrijft dat het bij option talk gaat om gedetailleerde informatie te verstrekken ten aanzien van de opties die de patiënt heeft. Welke voor- en nadelen gaan gepaard met de opties en welke risico’s en gezondheidsopbrengsten?
Progressiegerichte interventies die in deze fase bijvoorbeeld benut kunnen worden zijn:

Het verkrijgen van mandaat

 • Is het akkoord dat ik u uitleg geef over de behandelopties die er zijn en de risico’s en voordelen van die opties?
 • Vindt u het goed als ik u informatie geef die u kan gebruiken bij het maken van uw keuze?
 • Sommige mensen vinden het prettig om zelf de keuze te maken, anderen doen het graag samen met de arts en sommigen hebben liever dat de arts de keuze maakt. Wat heeft uw voorkeur?

Informatie

 • Ik zal eerst de verschillende opties toelichten, zodat u goed begrijpt welke keuzemogelijkheden u heeft, oké? Stelt u gerust al uw vragen.
 • Daarna geef ik u een samenvatting mee zodat u deze later nog eens kunt lezen.
 • Om een keuze te kunnen maken is het belangrijk dat ik het een en ander duidelijk uitleg.
 • Als u vragen heeft of ik ergens duidelijker over moet zijn, onderbreekt u me dan gerust.
 • Leg ik het zo duidelijk genoeg uit?
 • Het is belangrijk dat ik duidelijk ben in mijn uitleg. Om te kunnen kijken of me dat is gelukt, zou ik u willen vragen om eens te willen samenvatten wat u hebt gehoord?

Decision Talk

Elwyn beschrijft vervolgens Decision Talk. Hierbij gaat het erom de patiënt te ondersteunen bij het kiezen van een optie die het best aansluit bij zijn persoonlijke voorkeuren.

Progressiegerichte interventies die daarbij aansluiten zijn bijvoorbeeld:

Platform

 • Wat is u al duidelijk ten aanzien van de opties die u nu heeft?
 • Wat weet u al over de verschillende behandelingen?
 • Wat weet u al over wat er belangrijk voor u is m.b.t. uw verdere behandeling?

Keuze

 • Op een schaal van 0-10 waarbij 10 staat voor ‘ik weet welke keuze het beste voor mij is’ en 0 is ‘ ik heb geen idee welke keuze het beste voor mij is’, waar staat u nu?
 • Wat is u al helder ten aanzien van wat de beste keuze voor u is?
 • Wat is het hoogste dat u al eens heeft gestaan op de schaal? Wat was er toen duidelijker voor u?
 • Wat zou er helderder voor u zijn als u een stap hoger op de schaal zou staan?
 • Welke informatie zou u dan hebben die u nu nog niet heeft?
 • Zou het u kunnen helpen als ik u nog wat meer zou vertellen over xxx?
 • Wat zou u kunnen helpen om een stap richting de 10 te kunnen zetten?
 • Hoe kan ik u helpen om een stap richting de tien te kunnen zetten?
 • Wie zou u kunnen helpen om een stap richting de tien te kunnen zetten?
 • Ik vermoed dat een gesprek met xxx (andere specialist, patiëntenplatform et cetera) u zou kunnen helpen om tot een keuze te kunnen komen. Lijkt dat u een goed idee?

Nuttigheidsinterventies

 • Heeft dit consult u een stap verder geholpen?
 • Zo ja, wat is uw huidige gedachte over uw evt. vervolgbehandeling?
 • Zo nee, wat zouden we/wat zou u verder kunnen doen zodat u een stap verder komt?

Een paar voordelen van shared decision making vat ik hier samen.

]