Waarop richt zich onze basisbehoefte: verbondenheid of relatie? De drie basisbehoeften die de SDT beschrijft zijn de behoefte aan autonomy, competence en relatedness. In sommige literatuur wordt die laatste behoefte in het Nederlands vertaalt met ‘relatie’. Die term is volgens mij niet precies genoeg. De preciezere term is ‘verbondenheid’.

Relatedness

Relatedness is in SDT gedefinieerd als: feeling socially connected, belonging and feeling significant among others (self determination theory: basic psychological needs in motivation, development and wellness). In onderzoek naar de kwaliteit van liefdesrelaties is relatedness support gedefinieerd als: ‘the extent to which one feels that his or her relationship partner provides a sense of connection’. Connectie betekent verbinding, samenhang, aansluiting.

Verbondenheid

De term verbondenheid heeft een positieve connotatie. Verbondenheid betekent de perceptie dat je wordt gewaardeerd en gerespecteerd binnen je sociale groep en dat je een bijdrage levert die belangrijk wordt gevonden door jezelf en anderen.

Basisbehoefte

Relatie is geen inherent positieve of negatieve term. Je kunt net zo goed een slechte relatie als een goede relatie hebben. Zeggen dat de behoefte aan relatie een basisbehoefte is, zegt nog niks over de inhoud van die relatie en behoefte. De basisbehoefte is een behoefte aan verbondenheid, dus niet een behoefte aan slechte relaties met anderen.

Verbondenheid en relatie

Als je je verbonden voelt, ervaar je dat de kwaliteit van je relatie goed is. Voel je je niet verbonden dan ervaar je dat de kwaliteit van je relatie laag is. Relatie en verbondenheid zijn dus niet hetzelfde. Verbondenheid is de basisbehoefte, de kwaliteit van de relatie is de resultante van in welke mate je je verbonden voelt.

Autonomie en competentie

Goede kwaliteit relaties zijn trouwens niet alleen het resultaat van een perceptie van verbondenheid. Ook de behoefte aan autonomie en aan competentie zijn belangrijk voor een ervaren hoge kwaliteit relatie. Zie ook hier

]