De Leer Mindset, of the learning mindset, dat is de term die langzamerhand de parapluterm is geworden van onderzoekers zoals Carol Dweck, David Yeager en David Paunesku.

De Leer Mindset

Onder de term Learning Mindset vallen drie onderzoeksgebieden: de growth mindset, belonging en purpose & relevance. Ik zal deze drie hier kort toelichten.

Growth Mindset

De groeimindset is de overtuiging dat iedereen, ongeacht waar die nu staat, beter kan worden en dat effectieve inspanning, feedback, hulp en oefening noodzakelijk zijn om daadwerkelijk beter te worden. Met een groeimindset zijn mensen bereid om, als de activiteit waardevol voor ze is, door te zetten wanneer ze een prestatieplafond ervaren. In plaats van te concluderen dat dit ervaren prestatieplafond een indicatie is van te weinig aanleg, intelligentie of talent op dat gebied, zien mensen met een groeimindset het ervaren prestatieplafond als aanleiding om effectievere manieren te zoeken om te leren en groeien.

Belonging

Je ergens thuis voelen, je gerespecteerd voelen, sociaal verbonden en ondersteund, dat wordt bedoeld met de term belonging. Je bent op je plek. Je hoort thuis in de context waarin je je bevindt. Wanneer studenten de perceptie hebben dat ze passen in hun omgeving en ze gerespecteerd worden door docenten en andere studenten, dan kunnen ze hun aandacht richten op leren en groeien. Wanneer ze het gevoel hebben dat ze een buitenbeentje zijn en niet gerespecteerd worden als persoon, maar worden gestereotypeerd en gelabeld, staat dit leren in de weg. Deze term heeft veel raakvlakken en overlap met de psychologische basisbehoefte aan verbondenheid, die in SDT wordt beschreven.

Purpose & Relevance

Purpose & Relevance verwijst naar de waarde en het belang van het leren voor de student zelf. Als studenten ervaren dat wat ze (moeten) leren relevant is voor hun eigen leven en de sociale groep waartoe zij zich rekenen dan faciliteert dit hun leer- en groeiproces. Ook hier zijn duidelijk linken te leggen met SDT, zie bijvoorbeeld hier en hier.

De Leer Mindset

Om te willen leren, vooral als het moeilijk wordt en je tegenslagen te verduren krijgt, heb je:

  • de overtuiging nodig dat je progressie kunt boeken (groeimindset)
  • respect en ondersteuning nodig van je omgeving (belonging)
  • de perceptie nodig dat het waardevol, interessant en/of belangrijk is om die progressie te gaan boeken (purpose & relevance)

Progressie Mindset

Het woord Leer Mindset spreekt me wel aan, omdat het een procesterm is. Een Leer Mindset impliceert dat je wilt onderzoeken, wilt proberen, open staat voor nieuwe informatie. De bedoeling van leren is denk ik niet om je fouten steeds meer in te slijten. Met ‘leren’ wordt volgens mij dan ook over het algemeen bedoeld ‘vooruit komen’. Ontwikkeling kan ook de verkeerde kant op gaan en je kunt dingen leren die niet goed werken. De term Progressie Mindset zou m.i. daarom wellicht zelfs nog wat preciezer aanduiden waar het om gaat.