Hoe kunnen ouders, leidinggevenden, coaches en docenten de psychologische basisbehoeften van hun kinderen, medewerkers, cliënten en leerlingen vervullen? Hier zijn enkele voorbeelden van concrete gedragingen die de psychologische basisbehoeften van de ander vervullen:

Autonomie-ondersteuning

 • Relevantie: een duidelijke en betekenisvolle rationale geven voor activiteiten en het faciliteren van zelf endorsement
 • Respect: erkennen van het perspectief van de ander, zijn gevoelens en zijn belangen.
 • Keuze: aanmoedigen van eigen keuzes en het volgen van eigen interesses en keuzemogelijkheden bieden waar mogelijk
 • Vermijden van controle: geen gebruik maken van druk, autoritair gedrag, schuld inductie en beschuldigende taal

Ondersteuning van de competentiebehoefte

 • Duidelijkheid van de verwachtingen: samen met de ander realistische doelen formuleren en bespreken wat de ander kan verwachten en niet kan verwachten van wat hij kan bereiken als hij de betreffende activiteiten uitvoert en en gedragingen vertoont
 • Optimale uitdaging: strategieën en doelen precies laten aansluiten op de competenties van de persoon op dat moment
 • Feedback: duidelijke en relevante en informatieve feedback geven, gericht op de progressie in de richting van het doel op een niet beoordelende en veroordelende manier.
 • Training, begeleiding en ondersteuning bieden, zowel praktisch en instrumenteel

Ondersteuning van de behoefte aan verbondenheid

 • Empathie: de ander echt proberen te begrijpen en door zijn ogen naar de situatie kijken
 • Affectie: oprechte waardering en betrokkenheid voor de persoon hebben en tonen
 • Afstemmen: aandacht besteden aan de persoon en interesse hebben voor de persoonlijke omstandigheden
 • Middelen verschaffen: tijd en energie steken in de persoon
 • Ondersteuning bieden: er zijn als de ander je nodig heeft

]