Verbondenheid betekent de perceptie dat je wordt gewaardeerd en gerespecteerd binnen je sociale groep en dat je een bijdrage levert die belangrijk wordt gevonden door jezelf en anderen.

 

Veiligheid

Ieder mens heeft de behoefte om zich verbonden te voelen met anderen, het is een universele psychologische basisbehoefte. Het gaat bij verbondenheid trouwens niet zozeer om veiligheid, of zekerheid.

Structuur

Net zoals er zonder structuur geen perceptie van autonomie en geen perceptie van competentie ontstaat, speelt structuur en sturing ook bij de perceptie van verbondenheid een belangrijke voorwaarde scheppende rol.

Mensen kunnen zich verbonden voelen wanneer ze samen met anderen dingen doen die er voor hen allemaal toe doen. Als ze iets doen wat ze allebei leuk vinden of als ze ergens naar streven, een belangrijk doel voor ogen hebben, progressie boeken in een richting die ze samen waardevol vinden.

Maar ook als ze begrijpen wat de anderen belangrijk vinden en welke verwachtingen de anderen van hen hebben. Als mensen zich verbonden voelen staan ze dan ook open voor feedback en zijn ze bereid iets van de ander aan te nemen.

Liefde is een werkwoord

Liefde is een werkwoord. Die uitspraak associeer ik hiermee. Je kunt van iemand houden, maar je voelt je pas verbonden met elkaar wanneer je uiting geeft aan die liefde.

Door elkaar te ondersteunen, te helpen, ruzie te maken of wat dan ook te doen waarmee je je betrokkenheid toont. Door te laten merken wat je van de ander verwacht en waarom dat belangrijk voor je is. En door bereid te zijn dingen te doen die de ander van jou verwacht en belangrijk vindt dat jij doet. Zonder contact stopt uiteindelijk ook het gevoel van verbondenheid. Zonder dingen samen te doen, zonder structuur te geven aan je relatie, vervaagt de verbondenheid.

Belangrijk

Als een kind geen idee heeft van wat zijn ouders belangrijk vinden en ook wat zij van hem verwachten, gaat dat kind in een vacuüm functioneren en voelt hij zich minder verbonden met zijn ouders. Als een medewerker volledig zijn eigen gang kan gaan en geen relatie ervaart tussen zijn werk en wat zijn collega’s, leidinggevenden of klanten waarderen en nodig hebben, voelt hij zich nutteloos worden en staat zijn gevoel van verbondenheid onder druk. Als een student niet ervaart dat zijn docent of trainer hem belangrijk vindt als mens, wordt het leren moeilijker omdat de behoefte aan verbondenheid niet voldoende wordt vervuld.

Sturing en structuur

Sturing en structuur zijn essentieel voor het kunnen opbloeien van een perceptie van autonomie, competentie en verbondenheid. Ik vermoed dat veel mensen structuur en sturing associëren met druk en autoriteit en verplichting. En dat veel mensen daarom huiverig reageren op de termen ‘sturen’ en ‘structuur’.

Autoritair

Wat ze dan doen is in de definitie van sturing en structuur direct ook een bepaalde invulling van die sturing en structurering vervatten. Sturing is dan per definitie autoritaire sturing. Structurering is dan per definitie een keurslijf opleggen aan de ander. Over die manier heb ik het niet. Ik refereer aan autonomie-ondersteunende sturing en structurering. En die manier vervult juist de drie psychologische basisbehoeften van mensen.