Per 1 maart is Centrum Progressiegericht Werken verhuisd naar de Lange Dreef 15 te Vianen, gebouw Le Palmièr. De fysieke trainingen vinden vanaf heden dan ook op onze nieuwe CPW-locatie plaats.

De coronapandemie is voor ons aanleiding geweest om een aantal verbeteringen door te voeren. Een ervan is dat we hybride zijn gaan werken waarbij we fysieke trainingssessies afwisselen met online sessies. Daarbij is het uitgangspunt dat ofwel alle deelnemers fysiek aanwezig zijn ofwel iedereen online aanwezig is, want dat werkt het beste.

Een tweede verbetering is dat we niet meer in conferentiecentra zitten maar onze eigen trainingslocatie hebben, waardoor we meer instroomdata kunnen bieden en in kleinere trainingsgroepen kunnen werken.

Als jarenlang verzorgen wij twee basistrainingen, de trainingprogressiegericht coachen en de training progressiegericht leidinggeven. Daarnaast kun je dit najaar ook een nieuwe training volgen, de trainingprogressiegericht communiceren. Voor meer informatie over onze trainingen en inschrijving kun je hier terecht