Negatieve emoties, zijn die slecht? Natuurlijk willen de meeste mensen zich liever blij en opgewekt en gelukkig voelen dan verdrietig, down en ongelukkig. Als je je een periode niet blij en gelukkig voelt, kun je het gevoel hebben dat je iets fout doet; er zijn zoveel mogelijkheden om je leven in eigen hand te nemen, waarom lukt het je dan niet om steeds blij op te staan en vrolijk de dagen door te komen?

Geweldige leven van anderen

Op Facebook lijkt iedereen een geweldig leven te hebben, waarom sleep jij je dan soms voort en ben je soms ronduit ongelukkig en negatief? Onder invloed van diverse stromingen, waaronder grote delen van de positieve psychologie, kan het voelen als een levensopdracht om gelukkig te zijn en dingen te doen die je gelukkig maken.

Intern conflict

Er ontstaat een intern conflict wanneer je negatieve emoties ervaart, als je een hedonistisch perspectief aanhangt. Want dat perspectief schrijft je voor dat je je geluk moet maximaliseren en opzoeken. Juist door deze norm kunnen je negatieve emoties sterker worden. Tussen ‘zijn’ en ‘behoren’ ligt immers een morele norm. Ben je verdrietig en is je norm dat mensen hun geluk moeten maximaliseren, dan behoor je dus blij te zijn terwijl je het niet bent. Nu heb je twee problemen: je ervaart negatieve emoties en je veroordeelt jezelf dat je niet wat gelukkiger bent.

Nuance

Zonder iets af te willen doen aan hoe fijn het kan zijn als je lekker in je vel zit of als je een keertje euforisch bent van geluksgevoelens, daarom een nuance: negatieve emoties zijn nodig en nuttig.

Negatieve emoties zijn inherent aan het leven zelf. Er blijven altijd nare gebeurtenissen voorkomen in ons leven. Verlies, tegenslag, ruzies, narigheid, ziekte, geldproblemen, zorgen om anderen, noem maar op. Als je van jezelf vergt om gelukkig te zijn, dan kan je de neiging krijgen negatieve gevoelens weg te drukken. Maar als je dit doet, betekent dit niet dat je ze kwijt bent. Een bekend fenomeen is dream rebound, wat betekent dat je meer gaat dromen over de negatieve gebeurtenissen als je je negatieve gevoelens wegdrukt en negeert.

Samenhang

Uit onderzoek van Adler et al blijkt dat mensen die het negatieve en het positieve in samenhang met elkaar kunnen zien, een verbetering in hun welbevinden gingen ervaren. Concreet zeiden die mensen dan bijvoorbeeld:”Ik voel me verdrietig over wat ik allemaal heb meegemaakt, maar ook tevreden omdat ik zo goed bezig ben door mijn problemen heen te komen”.

Betekenis

Ook uit onderzoeken van Pennebaker blijkt dat mensen die betekenis kunnen geven aan de negatieve gebeurtenissen in hun leven geen post traumatische stress stoornissen ontwikkelen na heftige gebeurtenissen. Negatieve emoties en positieve emoties zijn allebei belangrijk, het ene is niet slecht en het andere goed.

Alert

Negatieve emoties zijn ook nuttig, omdat ze een signaal zijn dat er iets mis aan het gaan is. Emoties zijn indicatoren van wat je aan het ervaren bent en hoe je je voelt bij die ervaringen. Dus voel je negatieve emoties, dan kan het verstandig zijn ze soms serieus te onderzoeken.

Onderzoek

Wat ben je aan het doen en aan het ervaren wanneer je de negatieve emotie voelt? Wat gaat er wat jou betreft mis in die situaties? Als je het negatieve onderkent, kun je kiezen of en hoe je progressie wilt gaan boeken. Als je negatieve emoties ervaart en je norm is dat het goed is voor mensen om betekenisvolle progressie te boeken, dan ga je immers op zoek naar hoe betekenisvolle progressie in deze situatie eruit ziet.

]