Het effect van power poses op hormonen en besluitvorming, zoals Amy Cudy in haar Ted-presentatie en boek claimt, is al van meerdere kanten bekritiseerd, omdat deze effecten niet gevonden worden en er dus vooralsnog geen bewijs is dat power poses werken.

Power pose

Voor een gedegen goed leesbaar artikel hierover zie hier. Cudy et al claimen dat een power pose leidt tot een toename van testosteron, een afname van cortisol en grotere bereidheid tot het nemen van risico’s en dat je dus onverschrokken je grootste uitdagingen kunt aangaan en kunt winnen.

Averechts

Een nieuwe studie is een indicatie dat de power poses wellicht niet alleen niet werken, maar zelfs averechts kunnen werken. In 2015 bleek al dat een grootschalige replicatiestudie deze resultaten niet vond. Cudy reageerde hierop defensief en verwierp de kritiek als ‘bullying’ en verwierp ook conclusies van de replicatiestudie.

Competitie

Power poses komen over het algemeen voor in sociale contexten waarin sprake is van competitie. In een nieuwe studie werden 247 mannen in situatie van fysieke competitie gebracht. Ze werden ad random toebedeeld aan drie groepen, een groep waarin een laag niveau van power pose werd gehanteerd, een groep met gemiddelde power pose en een groep met een hoog power pose niveau.

Geen effect

Er werd geen effect gevonden op testosteron, cortisol, risico gedrag en gevoelens van macht. Winnaars die in de hoge power pose groep zaten hadden een licht hoger testosteron niveau in vergelijking met winnaars in de gemiddelde en lage power pose groepen, maar het effect is te klein om hieraan conclusies te verbinden. Verliezers bleken juist een licht lager testosteron niveau te krijgen als ze in de hoge power pose groep zaten.

Geen conclusies

De onderzoekers denken dat het misschien zo is dat als je een verliezer bent, het verstandig is om een lager testosteron niveau te krijgen zodat je niet opnieuw het gevecht aan wilt gaan. Dat werkt beter om te overleven dan wanneer je verliest en je testosteron niveau gaat omhoog zodat je opnieuw het gevecht aan wilt gaan en opnieuw fysiek wordt overtroeft door iemand die sterker is dan jij. Maar dit effect van lagere testosteronniveaus in verliezers was ook bijzonder klein, dus de onderzoekers verbinden hier geen conclusies aan.

Kritiekloos

De Ted presentatie van Cudy en haar boek zijn enorm populair en er verschijnen op allerlei sites kritiekloze recensies (zie hier en hier). Dat is erg jammer, want haar claims zijn vooralsnog onbewezen.

]