Welk type ouderlijke betrokkenheid leidt tot goede schoolprestaties? “Dit komend schooljaar wordt een belangrijk jaar voor mijn kind, want zijn cijfers van dit jaar gaan mede bepalen of hij zal worden toegelaten tot de universiteit waar hij graag heen wil”, vertelde een ouder mij laatst:”Wat kan ik, als zijn ouder, doen zodat dat hem gaat lukken?”

Betrokkenheid bij schoolprestaties

Veel ouders vragen zich af wat een goede manier is om betrokken te zijn bij de schoolprestaties van hun kind. Is het verstandig om regelmatig het huiswerk samen door te nemen en te overhoren en begeleiden bij het maken van huiswerk? Is het verstandig om zelf een actieve rol op school te gaan spelen, en onderdeel te worden van de context waarin je kind elke dag functioneert? Is het verstandig om je kind te laten merken dat je het belangrijk vindt welke cijfers hij haalt op school? Is het verstandig om je kind beloningen in het vooruitzicht te stellen voor hoge cijfers? Uit een meta-analyse van onderzoeken naar de effectiviteit van verschillende typen ouderlijke betrokkenheid komen duidelijke antwoorden op dit soort vragen.

Academische socialisatie

Zo blijkt uit de meta-analyses dat academische socialisatie een sterk effect heeft op de schoolprestaties van kinderen. Academische socialisatie betekent niet zozeer je kind helpen met specifieke vakken en vaardigheden, zoals talen en wiskunde, of zelf actief zijn op de school van je kind om invloed te hebben op de manier waarop de school omgaat met de kinderen, of beloningen in het vooruitzicht stellen bij goede cijfers, maar in plaats daarvan het faciliteren van de motivatie van je kind voor school.

Faciliteren

Hoe faciliteer je de motivatie van je kind voor school?

– creëer een omgeving thuis waarin je kind goed kan concentreren en leren
– ondersteun je kind in de aspiraties en interesses die het kind zelf heeft
– als je kind aangeeft hulp te willen van je, geef die dan zoals je kind dat van je vraagt
– laat merken dat je leren waardevol vindt, bijvoorbeeld door zelf steeds te blijven leren
– help kinderen de relatie te zien tussen hun eigen interesses en leren op school
– heb interesse in hoe je kind school ervaart en wat je kind meemaakt op school
– geef erkenning voor de percepties van je kind tav school
– heb een positieve verwachting ten aanzien van je kind
– geef een duidelijke uitleg waarom het goed doen op school belangrijk is
– doe dit alles op een warme en duidelijke manier, zodat je kind zich autonoom, competent en verbonden voelt

Ouderlijke gedragingen

Deze gedragingen van ouders hebben een sterk effect op het kind. De betrokkenheid van de ouders op deze manier faciliteert de motivationele resources van ervaren competentie en ervaren verbondenheid, welke vervolgens een voorspeller zijn van schoolcijfers.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk doen op school heeft niet dit positieve effect op de schoolprestaties van kinderen en directe betrokkenheid bij het schoolwerk van je kind door te overhoren heeft slechts een heel klein positief effect op de schoolprestaties van het kind.

Autoritair

Een autoritaire manier van ouderlijke betrokkenheid werkt averechts op de motivatie van het kind. Het kind onder druk zetten om goed te presteren, straffen bij lage cijfers, opdracht geven om huiswerk te maken, liefde geven als het kind goed presteert en waardering onthouden als het kind slecht presteert zijn voorbeelden van gedragingen die een negatief effect hebben op de schoolprestaties van kinderen.

]