Er is laatst een nieuwe studie gepubliceerd in het Journal of Clinical Oncology, naar cognitief verval bij kankerpatiënten (chemobrein). Uit deze studie bleek dat de participanten (overlevers van kanker) symptomen van cognitief verval wisten om te draaien door gerichte brein oefeningen toe te voegen aan hun standaardverzorging.

Breinoefeningen

Er was een controlegroep van 121 personen en een experimentele groep van 121 personen. De controlegroep kreeg de normale verzorging die gebruikelijk is voor kanker-overlevers. Deze experimentele groep deed gedurende 15 weken in totaal 40 uur breinoefeningen, vooral breinoefeningen die de visuele reactiesnelheid en het visuele geheugen activeerden.

Verbeterde cognitieve functies

De participanten die de breinoefeningen deden rapporteerden minder cognitieve klachten, stress, vermoeidheid en angst en depressieve klachten, direct nadat ze de training hadden gedaan en zes maanden later. De verbeterde cognitieve functies zijn zelfgerapporteerde verbeteringen en werden vooral gevonden na zes maanden en in mindere mate direct na afloop van de trainingsperiode.

Objectieve verschillen

Er waren geen verschillen tussen de beide groepen qua objectief neurospychologisch functioneren. Het is de eerste studie die een indicatie geeft dat breinoefeningen een positief effect kunnen hebben voor kanker-overlevers met een chemobrein. Hier kun je er meer over lezen.

 

]