Dit jaar heb ik weer heel veel goede boeken bestudeerd en ik stelde me zelf de vraag wat mijn top 5 is. Best moeilijk om te kiezen, maar uiteindelijk is dit de top 5 boeken 2016 geworden omdat deze boeken mijn denken het meest in een nieuwe richting hebben gestimuleerd:

  1. Human motivation and interpersonal relationships: theory, research and applications.Dit boek is ge-edit door Netta Weinstein en alle bekende namen uit de zelfdeterminatietheorie hebben bijdragen geleverd. Deel 1 gaat over de kwaliteit van motivatie in relaties. Deel 2 gaat over autonomie en de vervulling van psychologische basisbehoeften in intieme relaties. Deel 3 gaat in op toepassingsgebieden, zoals in de opvoeding, in sport, op het werk, op het gebied van gezondheid, in therapie en in de artsenpraktijk. Een pareltje van een boek, waaruit weer overduidelijk blijkt dat robuuste wetenschap diepgaande praktische implicaties heeft. Een boek vol kennis die eigenlijk voor iedereen relevant is. Hier en hier zie je twee kleine voorbeelden van dingen die ik van dit boek heb geleerd.
  1. Building autonomous learners, perspectives from research and practice using self-determination theory, ge-edit door Woon Chia Liu, John Chee Keng Wang en Richard Ryan. In dit boek staat leren centraal. Het boek bestaat uit 15 hoofdstukken, waarin steeds een andere invalshoek van leren wordt belicht vanuit de zelfdeterminatie theorie. Hier en hier vind je twee kleine voorbeelden van wat ik van dit boek heb geleerd.
  1. Psychology of change, life contexts, experiences and identities, door Katherine RReynolds en Nyla Branscombe. Dit is bij mijn weten het eerste boek dat de psychologie van verandering zo compleet beschrijft. Het boek onderbouwde mijn overtuiging dat zelfs persoonlijkheid sterk veranderbaar is, en niet iets dat je bij je geboorte hebt meegekregen en dat onveranderbaar is. Hier en hier kun je twee kleine voorbeelden vinden van wat ik van dit boek heb geleerd.
  1. Radical, my journey from islamist extremism to a democratic awakening van Maaijd Nawaz. Een leerzaam boek en een belangrijk geluid in een tijd van angst en polarisatie. Maajid geeft een eerlijk en moedig verslag van zijn extremistische verleden en geeft duidelijke handvatten hoe mensen van hun extremistische pad naar een democratisch pad kunnen komen. In plaats van deze man weg te zetten als racistisch (sinds wanneer is een religie aanhangen hetzelfde als tot een ras behoren?), zouden veel meer mensen zijn inspanningen om te komen tot een vreedzame democratische samenleving waarin mensen met verschillende overtuigingen naast elkaar te leven op waarde moeten schatten. Hier kun je iets meer lezen.
  1. Re-wire your anxious brain, how to use the neuroscience of fear to end anxiety, panic and worry, van Catherine Pittman en Elizabeth Karle staat op vrijwel gelijk niveau in deze top vijf met het boek van Michael Merzenich, getiteld Soft-wired, how the new science of brain plasticity van change your life. Beide boeken zijn goed te lezen voor mensen die weinig weten over de werking van onze hersenen en beide boeken geven een groot aantal praktische aanknopingspunten om vitaal (en zonder angsten) oud te worden. Hier en hier kun je twee kleine voorbeelden vinden van wat ik leerde van deze twee boeken.

Deze boeken zijn mijn top 5 boeken van 2016!