In onze trainingen staan mensen vaak even op, bijvoorbeeld als we naar korte filpmjes kijken. Ook wandelen mensen veel, terwijl ze bezig zijn met een oefening in progressiegericht werken. We hadden al indicaties dat dit een gunstig effect heeft: je blijft alerter, actiever, creatiever. Een nieuwe studie laat zien dat staan tijdens het leren wel eens een heel goed effect zou kunnen hebben op het functioneren van je hersenen, op langere termijn. Ranjana Mehta deed een pilot studie naar de neurocognitieve opbrengsten van staande leren. Het gaat dan om exectieve functies en werkgeheugen. Executieve functies zijn vaardigheden zoals het analyseren van taken, het opbreken van taken in kleine stukjes en het onthouden welke stappen je wilt gaan zetten terwijl je bezig bent. Dat zijn vaardigheden die belangrijk zijn voor academisch succes. Het oplossen van problemen, het onder woorden brengen wat je gedachten en redeneringen zijn, het overzicht houden over wat je moet doen, het managen van je tijd. Voor al die dingen zijn executieve functies belangrijk. De studie keek naar de veranderingen die er te zien waren in de frontale hersenfuncties. Er werd via een experimentele studie gekeken naar de verschillen in de prefrontale cortex tussen studenten die stonden tijdens het leren en de studenten die dat niet deden. Er waren twee meetmomenten. Het continue gebruik van staande leren was geassocieerd met significante verbeteringen van de executieve functies en het werkgeheugen. Hier is het onderzoek:ijerph-13-00059