De focus op sterktes en talenten is m.i. van twijfelachtige waarde. Op dit blog heb ik al meerdere malen geschreven over de sterktegerichte benadering. Die heeft enorm aan populariteit gewonnen, maar ik vraag me af waar de wetenschappelijke basis voor dat enthousiasme is. In HBR stond begin januari een artikel waarin wordt gesteld dat de focus op sterktes mensen kan doen verzwakken. Hier kun je dat artikel vinden.
Meer lezen?

  1. de sterkteverwarring
  2. aangeboren sterktes begrenzen je?
  3. geen wetenschappelijk bewijs voor aangeboren talent?
  4. hoe zinnig is de focus op sterktes?
  5. kritiek op de positieve psychologie
  6. je plafond is het vertrekpunt
  7. doe eens wat niet werkt, daar leer je van
  8. alternatieven voor de talentenvraag