In onze training groeimindset vroeg een loopbaanbegeleider naar alternatieve vragen voor het vragen naar iemands sterktes en talenten. Vragen naar welke talenten of welke sterktes iemand heeft stimuleren immers al snel een statische mindset bij de persoon. De persoon gaat antwoord geven in termen van ‘ik ben iemand die….’ (zie ook hier).
Als je een groeimindset bij iemand wilt stimuleren, dan zijn er goede alternatieven voor de talenten- en sterktevragen. Alternatieve (loopbaan-)vragen zijn bijvoorbeeld:
• Waar gaat je belangstelling naar uit?
• Wat vind je interessant?
• Bij welke activiteiten vliegt de tijd voor je voorbij?
• Wat vind je belangrijk om aandacht aan te besteden?
• Wat zijn belangrijke principes en waarden voor je?
• Wat zou je graag willen leren?
• Wat zou je graag (beter) willen kunnen?
• Welke nieuwe activiteiten en onderwerpen maken je nieuwsgierig?
• Wat is betekenisvol voor jou?
• Welke betekenisvolle progressie heb je de afgelopen periode bereikt?
• Welke betekenisvolle progressie zou je de komende periode graag willen bereiken?