Ervaringsafhankelijke structurele breinplasticiteit is een vorm van breinplasticiteit die veroorzaakt wordt door het verwerven van vaardigheden en het oefenen van vaardigheden.

Wiskundigen

In een studie in 2007 onderzochten Aydin (Aydin et al, 2007) et al de parietale cortex van wiskundigen. Hun bedoeling was om te onderzoeken of er ervaringsafhankelijke structurele plasticiteit te zien was in het brein van wiskundigen, waaraan jarenlange oefening ten grondslag lag.

Grijze en witte stofdichtheid

Zesentwintig vrijwilligers namen deel aan het onderzoek. Ze waren allemaal wiskundige academici. Daarnaast onderzocht men de hersenen van mensen die qua leeftijd en geslacht vergelijkbaar waren met de wiskundigen. De onderzoekers bekeken de dichtheid van de grijze en witte stof in het brein van alle proefpersonen. Daarnaast keken ze naar de correlatie tussen corticale dichtheid en hoe lang de persoon al bezig was met wiskunde. De resultaten waren als volgt. De corticale grijze stofdichtheid in de left inferior frontal and bilateral parietal lobules was bij de wiskundigen significant hoger dan in het brein van de niet wiskundigen.

Lang met wiskunde bezig

Die dichtheid was sterk gecorreleerd met de tijd die de wiskundige had besteed aan wiskunde. Deze breingebieden zijn betrokken bij rekenkundige verwerking, visueel-ruimtelijke beeldvorming (bijvoorbeeld 3D). Dit onderzoek suggereert dat er daadwerkelijk sprake is van ervaringsafhankelijke structurele plasticiteit in het brein van wiskundigen.

]