Vele correlationele onderzoeken geven aan dat de grootte van een klas niet gecorreleerd is met de prestaties van leerlingen. Maar een aantal experimentele onderzoeken laten een ander beeld zien.

 

Indeling

In een experiment werden kinderen door middel van een opgegooid muntje ingedeeld in een kleine klas (13-17 kinderen ) of een grote klas (22-25 kinderen). In de kleinere klassen bleek dat de prestaties met .22 SD toenamen en dat het effect groter was voor kinderen van minderheidsgroeperingen dan voor witte kinderen.

Niet aanvullend

Er zijn meerdere soortgelijke experimenten gedaan en elk laten ze dit beeld zien. De resultaten van die experimenten zouden niet moeten worden gezien als aanvullend op de correlationele onderzoeksresultaten, maar als vervangend.

Gerandomiseerd gecontroleerd experiment

Het gerandomiseerde gecontroleerde experiment is veel beter dan correlationele studies en is de gouden standaard in wetenschappelijk onderzoek. De gerandomiseerde opzet zorgt ervoor dat er geen verschillen zijn in variabelen tussen de experimentele groep en de controle groep, voordat de manipulatie van de onafhankelijke variabele plaatsvindt. Dus de verschillen die na de manipulatie worden gevonden, worden veroorzaakt door die manipulatie.

Double blind

Double-blind experimenteel onderzoek wil zeggen dat noch de onderzoeker noch de proefpersonen weten of ze in een experimentele groep zitten of in een controle groep. Dit zorgt ervoor dat niet de menselijke theorieën over of de manipulatie al dan niet zou moeten werken de veroorzaker is van verschillen tussen de experimentele groep en de controle groep, maar de interventie zelf daarvan de oorzaak is.

Meer lezen: Mindware, tools for smart thinking  en Experimental estimates of education production functions