Zelfregulerend leren: een meta-analyse. Jansen et al (2019) voerden een meta-analyse uit naar SLR-interventies (self regulated learning-interventions). Dat zijn interventies die erop gericht zijn de zelfregulerende leerstrategieën van leerlingen te verbeteren. Bijvoorbeeld door ze te helpen om te reflecteren op de manier waarop ze aan het leren zijn, of door ze effectieve leerstrategieën aan te reiken of door ze te vragen hardop te denken tijdens het leren.

Zelfregulerende leeractiviteiten

De onderzoekers wilden meer duidelijkheid krijgen ten aanzien van de vraag of het positieve verband tussen SLR-interventies en studieprestaties veroorzaakt wordt door toegenomen zelfregulerende leeractiviteiten van studenten. Het klinkt immers wel logisch om te denken dat SLR-interventies leiden tot beter en meer zelfregulerende leeractiviteiten en vervolgens tot betere prestaties, maar is dat ook zo?

Verklarende factor?

De onderzoekers wilden dus weten in welke mate het effect van SLR-interventies toe te kennen is aan SLR-activiteiten van studenten. De meta-analyse liet zien dat SLR-activiteit inderdaad het effect tussen SLR-interventies en prestaties medieert. Maar, SLR-activiteit verklaart maar een klein deel van de positieve relatie tussen SLR-interventies en prestaties. Er zijn dus nog andere factoren die zorgen dat een SLR-interventie leidt tot verbeterde prestaties.

Zelfrapportages

Vermeld moet worden dat studies waarin zelfrapportages van studenten gebruikt worden niet de beste manier is om te meten of studenten meer tijd en meer en betere aandacht aan hun studie besteden na afloop van een SLR-interventie. Het kan dus zijn dat de toegenomen en verbeterde SLR-activiteit wel degelijk een grotere rol speelt in de verbeterde prestaties, na een SLR-interventie.

Alle SLR-interventies werken

Alle SLR-interventies en alle mogelijke timings van de SLR-interventies hadden een positief effect op SLR-activiteit en op prestaties. Geen enkele SLR-interventie had een negatief effect. En er werden ook geen significante verschillen gevonden tussen de verschillende SLR-interventies. Alle SLR-interventies zijn dus effectief om studenten te ondersteunen in hun leerproces. Geen enkele SLR-interventie werkt beter of slechter dan een andere.

Zelfregulerend leren: een meta-analyse

In de meta-analyse keken de onderzoekers ook naar de relatie tussen SLR-interventies, SLR-activiteit en prestaties. Het bleek dat SLR-interventies en SLR-activiteit inderdaad helpen om tot betere leerprestaties te komen. De conclusie van de onderzoekers is om inderdaad SLR-interventies in te zetten, omdat dit een positief effect heeft op leerprestaties. Hierbij kunnen zij op basis van de meta-analyse niet aangeven hoe die SLR-interventies er het beste uit kunnen zien, want eigenlijk werkt elke SLR-interventie even goed.