Hoe werken kleine sociaal-psychologische interventies? Hier kun je enkele voorbeelden lezen van kleine sociaal-psychologische interventies met verbluffende lange termijn effecten.

Kleinschalig versus grootschalig

Yeager en Walton waarschuwen ervoor dat kleine interventies die in een bepaalde context verbluffende lange termijn effecten hebben laten zien, niet zomaar worden gekopieerd op grote schaal in totaal andere contexten. Ze waarschuwen er ook voor deze kleine interventies met grote effecten niet terzijde te schuiven als ongeloofwaardig. Ze geven allereerst een verklaring voor het gevoel van onbegrip dat we kunnen hebben als we horen over kleine interventies die zulke grote en lange termijn effecten hebben.

Lastig te begrijpen

Het is lastig te begrijpen omdat we de niet direct kunnen zien hoe negatieve stereotypering en overtuigingen over de ontwikkelbaarheid van intelligentie studenten beïnvloeden en dwars kunnen zitten. Ten tweede zijn de interventies zo klein terwijl de problemen vaak zo groot zijn. Een groot probleem als ongelijkheid en slechte schoolprestaties van minderheidsgroepen vraagt toch om grootschalige interventies?

Ten derde komt het ons vreemd over dat 1 keertje een interventie in een bepaalde richting alle andere boodschappen die studenten krijgen en die in een andere richting wijzen zou overvleugelen in effect.

Hoe is het zo dat als je 1 keer schrijft over hoe je thuis hoort op de universiteit, dat dat dan opweegt tegen al die ervaringen die je opdoet waarbij je juist twijfelt over of je wel slim genoeg bent? Tenslotte is het ook moeilijk te begrijpen dat een kleine interventie nog jaren later een effect zou hebben.

Kleine sociaal-psychologische interventies

Yeager en Walton hebben een meta-analyse gedaan van alle kleine interventies met grote en langdurige effecten. En zij beschrijven de volgende verklaringen waarom de interventies werken. Welke werkzame elementen zitten er in de diverse kleine interventies en wat leert ons dit over hoe een kleine interventie in onze eigen context zou kunnen werken?

Afgestemd

Hoe veranderen kleine sociaal-psychologische interventies de psychologie van studenten op zo’n manier dat hun academische resultaten verbeteren op de korte termijn? Dat doen deze interventies doordat ze precies afgestemd zijn op de ervaringen en het perspectief van de studenten in de betreffende school en door de boodschap te geven via krachtige mechanismen.

Krachtig

De boodschap zelf is precies afgestemd op hoe de student zijn situatie ervaart en de manier waarop de boodschap wordt gegeven is heel krachtig: indirect, activerend, autonomie-ondersteunend en kortdurend. In geen enkele interventie werd tegen de student gezegd dat hij de interventie onderging omdat hij in een risicogroep zat. In tegendeel; in elke interventie werd de boodschap en passant gegeven, als zijnde onderdeel van iets totaal anders.

Indirect

De boodschap werd dus indirect gegeven en nooit overtuigend of direct. Daardoor werd de autonomie van de studenten ondersteund. De student was zelf actief bezig met het verwerken van de boodschap door bijvoorbeeld een speech te maken waarin de boodschap verwerkt zat. De student onderging de boodschap niet passief. In geen enkele interventie werd de boodschap direct op een overtuigende manier gebracht. Ook werd de boodschap door iemand gebracht die de student geloofwaardig vond, vaak een ouderejaars student en juist geen docent.

Lange termijn

Hoe beïnvloeden kleine sociaal-psychologische interventies de resultaten van studenten op de lange termijn? Wat niet zo is, is dat de studenten de boodschap steeds actief bleven herinneren. Sterker nog, vaak konden de studenten zich helemaal niet meer herinneren wat er precies was gebeurd in de interventie van een jaar of paar jaar geleden. Wat is het dan wel?

Processen

De interventies zetten zichzelf herhalende sociale, intellectuele en psychologische processen in werking op school. Als een student concludeert dat zijn slechte resultaten geen teken zijn dat hij dom is en niet thuis hoort op de universiteit, maar een normaal onderdeel van leren wennen en moeilijke studiestof, dan gaat hij zich inspannen om beter te leren, waardoor zijn resultaten verbeteren en zijn hele studietraject een andere wending krijgt.

Timing

De timing van de interventies is daarbij cruciaal: ze werken als ze worden ingezet op educatieve kruispunten. Dus in de eerste week op de universiteit of in de eerste week met een nieuwe docent in een nieuwe klas.

Kleine sociaal-psychologische interventies

Dus, als je zelf een kleine sociaal-psychologische interventie wilt uitvoeren, dan is het belangrijk om goede theoretische expertise te hebben (wat is de theoretische en wetenschappelijke onderbouwing van de interventie?) en om precieze contextuele expertise te hebben (wat is de precieze perceptie van de groep die je de interventie wilt laten ondergaan? Hoe breng je de boodschap op een krachtige manier?)

]