Podcast: De CPW-zeven stappen aanpak. Deze eerste podcast over progressiegericht werken gaat natuurlijk over de CPW-zeven stappen aanpak.

De CPW-zeven stappen aanpak

Progressiegericht helpen met de CPW-zeven stappen aanpak wordt veel gebruikt door coaches. De progressiegerichte coach onderzoekt via zijn vragen wat de cliënt wil bereiken en wat voor hem werkt om dat te bereiken. Het is nog niet zo eenvoudig om op microniveau aan te sluiten bij het perspectief van de cliënt en vervolgens een progressiegerichte vraag te stellen die qua timing en formulering precies klopt. De CPW-zeven stappen aanpak biedt progressiegerichte coaches houvast om dit voor elkaar te krijgen.

Stap 1. Vragen naar het gewenste nut van het gesprek

Het progressiegerichte coachingsgesprek begint met de nuttigheidsvraag. Die luidt bijvoorbeeld als volgt:

 • Wat zou er in dit gesprek aan de orde moeten komen wil het nuttig voor je zijn?
 • Hoe kunnen we deze tijd wat jou betreft zo goed mogelijk besteden?
 • Waaraan zou je na afloop merken dat dit gesprek je iets heeft opgeleverd?

Stap 2. Verhelderen van de progressiebehoefte

Bij stap 2 stelt de coach vragen om te verhelderen wat de progressiebehoefte van de cliënt is. Waaraan wil je iets verbeteren? Je zou stap  2 kunnen zien als de onderwerpbepaling. In veel gevallen heeft de coachee een probleem en dan stelt de coach de volgende soort vragen:

 • Wat is je probleem?
 • Hoe is het probleem lastig voor je?

Soms heeft de cliënt niet zozeer een probleem, maar wil hij wel ergens in vooruit komen. In dat geval stelt de coach deze probleemonderkenningsvragen niet en stapt die vrij snel over naar stap 3.

Stap 3. Definiëren van de gewenste toekomst

Bij stap drie is het doel om de gewenste progressie die de cliënt wil bereiken levendig te visualiseren. Vragen die de coach stelt zijn bijvoorbeeld:

 • Wat wil je bereiken?
 • Wat wil je in plaats van het probleem?
 • Hoe wil je dat de situatie wordt?

De coach vraagt bij stap 3 net zolang door tot de cliënt antwoord heeft gegeven in termen van zijn eigen concrete positieve gedrag in de gewenste toekomst en heeft uitgelegd wat het voordeel ervan zou zijn als die gewenste toekomst bereikt zou zijn. Hoe concreter en levendiger de coachee zijn eigen positieve gedrag beschrijft, hoe meer hij het gevoel krijgt dat hij in staat is om die gewenste toekomst daadwerkelijk te bereiken. En hoe duidelijker hij voor zichzelf onder woorden brengt wat het zou opleveren wanneer die progressie is geboekt, hoe beter hij begrijpt wat het belang en het voordeel ervan is.

Stap 4. Vaststellen van het platform

In de progressiegerichte aanpak gaan we ervan uit dat er altijd al een beginnetje is, er zijn dingen die al werken en die de cliënt al hebben geholpen om te staan waar die nu staat. Vraagt vier helpt de cliënt om zijn platform vast te stellen: oftewel, waar die nu al staat.

 • Wat is er al bereikt?
 • Hoe heb je dat al voor elkaar gekregen?
 • Wat weet je al over wat goed werkt?

Door antwoord te geven op deze vragen komt de cliënt er vaak achter dat hij al een eindje onderweg is en dat er al meer is bereikt dan hij zelf in de gaten had. Hij voelt zich wat optimistischer worden dat hij verdere progressie kan boeken.

Stap 5. Analyseren van eerder succes

Stap 5 versterkt dat optimisme. Het analyseren van eerder succes gaat aan de hand van vragen zoals:

 • Wanneer was de situatie al eens een beetje zoals je wilt dat die wordt?
 • Hoe kreeg je dat toen voor elkaar?
 • Wat ging er toen beter?
 • Wat leverde dat toen op?

Stap 6. Kiezen van één stap vooruit

Vaak is het analyseren van eerder succes nuttig voor de cliënt. De coach komt erachter of dat het geval is door de cliënt te helpen om een stapje vooruit te formuleren, via deze vragen:

 • Op welke ideeën brengt dit gesprek je voor een stapjevoorwaarts?
 • Waaraan zou je merken dat de situatie een beetje beter is?
 • Wat is het eerste stapje dat je zou kunnen gaan zetten?
 • Waaraan zou je morgen al merken dat het de goede kant op gaat?

Stap 7. Vragen naar het ervaren nut van het gesprek

De laatste stap van de zeven stappen is opnieuw de nuttigheidsvraag. De coach vraagt:

 • Is dit gesprek nuttig voor je geweest?
 • Zo ja, wat was er met name nuttig?

En als de cliënt het onverhoopt niet zo nuttig heeft gevonden, dan is een goede vraag:

 • Zo nee, hoe hadden we het gesprek nuttiger voor je kunnen maken?

Podcast: De CPW-zeven stappen aanpak

Deze Podcast: De CPW-zeven stappen aanpak is de eerste podcast over progressiegericht werken. De zeven stappen zijn een goed werkende sequentie van vragen, maar de volgorde is geen wet van Meden en Perzen. Het is een beproefd hulpmiddel om de cliënt te helpen door te denken en op progressie-ideeèn te komen en tegelijkertijd op microniveau aan te sluiten bij het perspectief van de client.

Meer lezen kan in onze boeken en meer leren kan in onze trainingen. Kijk maar op www.cpw.nu