Podcast: 4 progressiegerichte rollen. In de progressiegerichte aanpak maken we onderscheid tussen vier progressiegerichte rollen. In deze podcast: 4 progressiegerichte rollen krijg je in vijf minuten uitleg over deze rollen.

4 progressiegerichte rollen

Stel je bent een leidinggevende en je bent in gesprek met een van je medewerkers, Johan, Je wilt graag dat Johan een nieuw project op gaat pakken en dat is de reden dat je hem hebt gevraagd om even met je te komen overleggen. Je bent benieuwd naar Johans ideeën over hoe hij het project zou willen gaan aanpakken. Het gesprek begint dus sturend: jij legt het doel uit (dat Johan het nieuwe project gaat doen) en Johan mag bepalen op welke manier hij het doel wil gaan realiseren.

Stel je je voor dat in het gesprek blijkt dat Johan het belangrijk vindt om zijn werkrelatie met een van zijn collega’s te gaan verbeteren, maar dat hij nog niet zo goed weet hoe hij dat voor elkaar kan krijgen. Dit stukje van het gesprek draait om een doel dat vanuit Johan zelf naar voren komt en je wilt hem helpen om op ideeen te komen hoe hij dat doel kan gaan bereiken. Een helpende rol dus.

Stel je vervolgens eens voor dat Johan aangeeft beter te willen worden in nee zeggen omdat er de hele dag verzoekjes op hem afkomen die hem afleiden van zijn eigen werk en dat hij vraagt of jij een tip voor hem hebt. Het doel komt vanuit Johan zelf en jij zegt: ik denk dat positief nee zeggen misschien interessant voor je zou kunnen zijn, zal ik je er iets over uitleggen of wil je er misschien iets over lezen? De rol die je in dit stukje gesprek inneemt noemen we trainen of adviseren.

En tenslotte komt jullie gesprek op de aanbestedingsprocedure die onderdeel is van Johans nieuwe project. Je vertelt hem wat het doel is van die aanbestedingsprocedure en welke stappen Johan moet ondernemen om te voldoen aan de eisen. In dit stukje gesprek neem je de rol in van instrueren.

Het kan enorm verwarrend zijn en zelfs als oneerlijk worden ervaren wanneer de leidinggevende net doet of hij de medewerker wil helpen, terwijl hij eigenlijk een eigen doel heeft en dus sturen aan de orde is. Helderheid bij jezelf over wanneer je welke rol inneemt komt de transparantie in een gesprek zeer ten goede.

Meer lezen kan in onze boeken en meer leren kan in onze trainingen. Kijk maar op www.cpw.nu