Podcast: progressiegericht sturen. Iedereen zit wel eens in een sturende rol. Bijvoorbeeld: Een leidinggevende die progressieverwachtingen heeft van medewerkers, een docent die bepaalde opdrachten geeft aan de leerlingen, een ouder die verwacht dat zijn kind een bijdrage levert in huis. In deze relaties zit expliciet een verschil in hiërarchie, maar sturen kan ook aan de orde zijn in meer informele situaties. Zoals een HR-adviseur geen hiërarchische aansturing kan geven aan leidinggevenden maar wel in gesprekken met leidinggevenden mag sturen op het bereiken van bepaalde organisatiedoelen.

Podcast: progressiegericht sturen

In deze podcast wordt in vijf minuten uitgelegd hoe je een progressiegericht stuurgesprek kunt voorbereiden en welke leidende principes je kunt hanteren om tijdens het gesprek effectief te blijven.

Progressiegericht sturen vergt oefening. Met deze voorbereidingsvragen kun je ervoor zorgen dat je je formuleringen duidelijk en positief zijn, zodat de medewerker direct zijn aandacht kan richten op het positieve doel waar je op uit bent en zich niet hoeft te verdedigen tegen kritiek en negatieve oordelen.

Meer lezen kan in onze boeken en meer leren kan in onze trainingen. Kijk maar op www.cpw.nu