Ik-boodschap bij progressiegericht sturen? Een aantal leidinggevenden in de zorgsector was getraind in het formuleren van ik-boodschappen. Als ze wilden dat een medewerker iets voor elkaar ging krijgen, gebruikten zij dan ook ik-boodschappen.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Persoonlijk

Ze zeiden dan bijvoorbeeld: ‘Ik wil dat jij voortaan op tijd op je werkt komt, omdat ik er erg onrustig van word als je te laat bent en ervan baal dat ik voel dat ik je niet kan vertrouwen om op tijd te zijn.’ Maar ze merkten dat de medewerkers regelmatig heel persoonlijk terug reageerden: ‘Ik ervaar jou als een control freak, alles moet op tijd en volgens afspraak! Geen enkele flexibiliteit!’ En zo kwamen ze binnen een paar minuten praten in een persoonlijke machtsstrijd te zitten: wiens persoonlijke voorkeur moest zwaarder wegen?

Progressiegericht sturen

Bij progressiegericht sturen gebruikt de leidinggevende niet zo snel ‘ik-boodschappen”. In plaats daarvan legt de leidinggevende uit wat er verwacht wordt van de medewerker en waartoe dat verwacht wordt. De progressieverwachting wordt in concrete, positieve gedrags- en resultaatstermen verwoord. Hoe de medewerker aan de verwachtingen gaat voldoen is zijn autonome keuze.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Rationale

De goede reden (rationale) waarom de leidinggevende specifiek gedrag van de medewerker verwacht is vaak niet zozeer een persoonlijke voorkeur van de leidinggevende. Als van een medewerker bijvoorbeeld wordt verwacht dat hij de cliëntdossiers bijwerkt, is dan niet zozeer omdat het prettig is voor de leidinggevende, dan wel dat het belangrijk is voor de goede verzorging en verpleging van de cliënt wanneer alle medewerkers op de hoogte zijn welke medicatie op welk tijdstip is gegeven en hoe de cliënt de nacht is doorgekomen.

Ik-boodschap bij progressiegericht sturen?

Dus is het belangrijk om een “ik” boodschap te geven bij progressiegericht sturen? Nee, dat het het juist niet. Je maakt bij progressiegericht sturen duidelijk wat het doel is dat de ander moet gaan realiseren door de goede externe redenen (rationale) te verwoorden. Wat is het voordeel ervan voor het grotere geheel wanneer de medewerker aan de progressieverwachting gaat voldoen? Bij een externe progressieverwachting is er ook een externe rationale: er moet iets beter gaan lopen in het werk.

Stuurvraag

In deze stuurvraag is die goede reden bijvoorbeeld duidelijk aangegeven, zonder dat gebruik wordt gemaakt van een ik-boodschap: ‘Hoe kun jij ervoor zorgen dat je op tijd op je werk komt, zodat alle groepsleiders en gasten op tijd kunnen gaan starten met het dagprogramma?’

 
Trainingen Progressiegericht Werken