Alleen maar niet eenzaam. Adams en Weinstein onderzochten het welbevinden en de psychologische basisbehoeften-vervulling wanneer mensen met anderen samen zijn versus wanneer mensen alleen zijn. Ze vroegen zich af of er een verschil is in de ervaring van competentie, autonomie en verbondenheid als mensen bij anderen zijn versus wanneer mensen alleen zijn. Daarnaast keken ze naar de relatie tussen de psychologische basisbehoeftenvervulling in sociale context en bij alleen zijn en dagelijks welbevinden en naar de interactie-effecten tussen psychologische basisbehoeftenvervulling in sociale context en bij alleen zijn.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Psychologische basisbehoeften

Er zijn drie universele menselijke psychologische basisbehoeften. Het is voor het welbevinden en floreren van mensen nodig dat deze drie psychologische basisbehoeften worden vervuld. Het zijn de behoefte aan autonomie, verbondenheid en competentie. Autonomie betekent dat je ervaart dat je gedrag in lijn is met wie je wilt zijn en dat je vrijwilligheid ervaart in wat je aan het doen bent. Verbondenheid betekent dat je een interpersoonlijke connectie voelt met anderen. Competentie betekent dat je je effectief voelt in je activiteiten en het bereiken van je doelen.

Verbondenheid

Wanneer mensen samen zijn rapporteren ze logischerwijze dat ze zich meer verbonden voelen met anderen dan wanneer ze alleen zijn. Maar ook als mensen alleen zijn rapporteren ze een verrassend hoge verbondenheid met anderen. Dus zonder sociale interactie kunnen mensen nog steeds een betekenisvolle verbinding voelen met andere mensen. Ze dragen blijkbaar de mentale representatie van betekenisvolle andere mensen met zich mee en ervaren positieve gevoelens over hun verbondenheid met die anderen. Alleen zijn en eenzaam zijn, zijn dus niet hetzelfde en zijn verschillende constructen.

Autonomie

Mensen blijken zich verrassend genoeg minder autonoom te voelen wanneer ze alleen zijn dan wanneer ze samen met anderen zijn. Dat zou je misschien niet verwachten, want als je alleen bent kun je toch helemaal doen waar je zelf voor kiest en zijn er geen verwachtingen van anderen. Maar hoewel mensen als ze alleen zijn de mogelijkheid hebben om activiteiten te ondernemen waar ze helemaal achter staan, blijkt het dan mensen de tijd alleen niet altijd zo goed weten te besteden.

Vredigheid

Als mensen ervaren dat ze, terwijl ze alleen zijn, activiteiten ondernemen waar ze helemaal achter staan ervaren ze aan het einde van de dag meer vredige gevoelens over de gehele dag. Hun dagelijks welbevinden wordt dus positiever wanneer ze in de tijd dat ze alleen zijn dingen hebben gedaan die in lijn zijn met wie ze willen zijn. Dan ervaren mensen ook dat ze op dat moment vredig en kalm zijn en vinden ze vervolgens hun hele dag voldoening schenkend.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Eenzaamheid

Wanneer mensen alleen zijn en zich competent voelen, voelen ze zich minder eenzaam. Mensen die bijvoorbeeld, terwijl ze alleen zijn, zich richten op een hobby zoals muziek maken, rapporteren minder eenzaamheid te ervaren. Daarnaast voelen mensen die zich competent voelen terwijl ze alleen zijn ook dat hun hele dag beter is geweest. Ze rapporteren dan dat hun dag goed was en dat hun welbevinden gedurende de dag goed was.

Welbevinden

De vervulling van psychologische basisbehoeften in sociale omstandigheden bleek een voorspeller te zijn van dagelijks welbevinden, een resultaat dat ook al in veel andere SDT-onderzoeken is gevonden. Als mensen zich, terwijl ze alleen zijn, autonoom, verbonden en competent voelen, blijkt dat dit samen gaat met hoger welbevinden ook wanneer die psychologische basisbehoeften in sociale contexten niet zijn vervuld die dag. Zo zijn er dus compensatie-effecten tussen wat mensen ervaren in hun sociale context en wat mensen ervaren als ze alleen zijn: als je psychologische basisbehoeften in 1 van die twee contexten zijn vervuld en in de andere niet zijn vervuld ervaar je toch positief dagelijks welbevinden.

Alleen zijn

Alleen zijn hoeft niet te betekenen dat je je ook eenzaam voelt. Wanneer je ervoor zorgt dat je in de tijd dat je alleen bent activiteiten onderneemt waar je je competent voor voelt en waar je helemaal zelf achter staat en wanneer je denkt aan de mensen met wie je je verbonden voelt (nu of in het verleden), kan de tijd alleen positief zijn. Je kunt je dan kalm en vredig voelen, niet eenzaam voelen en je dag ervaren als een voldoening schenkende dag.

 
Trainingen Progressiegericht Werken