Het voordeel van alleen zijn is dat tijd alleen mogelijkheden biedt voor affectieve zelfregulatie. Oftewel: als je alleen bent kun je je eigen gevoelens beter in rustiger vaarwater brengen. Dat blijkt uit een reeks experimentele onderzoeken van Nguyen et al. Samen met Richard Ryan en Ed Deci onderzocht Nguyen de effecten van alleen zijn op de affectieve ervaringen van mensen.

Alleen zijn

Het ging in het onderzoek om de tijd die mensen alleen doorbrengen, zonder externe prikkels van andere mensen en elektronische apparatuur zoals een telefoon of een tv en zonder specifieke activiteiten. Mensen besteedden in de vier experimentele condities 15 minuten alleen op die manier door. Allereerst wilden de onderzoekers erachter komen wat voor effecten deze 15 minuten alleen-tijd zouden hebben op hoe mensen zich voelden.

Affect

De onderzoekers betrokken positieve of negatieve gevoelens en hoge staat van alertheid en energie of lage. Mensen kunnen in een hoge staat van positiviteit verkeren. Dan zijn ze alert, opgewonden, vastberaden, actief, geïnteresseerd, sterk, aandachtig, enthousiast, trots of geïnspireerd. Ze kunnen ook in een hoge staat van negativiteit verkeren, dan zijn ze beschaamd, zenuwachtig, agressief, schuldbewust, angstig, van de kaart, geïrriteerd, schrikkerig. Een lage staat van positiviteit kenmerkt zich doordat mensen kalm, relaxed, vredig, tevreden of op hun gemak zijn. Een lage staat van negativiteit kenmerkt zich doordat mensen verdrietig, eenzaam, gedeprimeerd, verveeld, flegmatisch of slaperig zijn.

Minder sterk affect

Uit de vier experimentele studies bleek dat alleen zijn ertoe leidt dat mensen minder sterke positieve en negatieve gevoelens ervaren. Alleen zijn leidt ertoe dat de pieken en de dalen er wat van afgaan. Mensen worden wat vlakker in hun gevoelens. Ze krijgen wel wat meer zwakkere positieve en negatieve gevoelens, dus ze voelen zich bijvoorbeeld relaxter of eenzamer als ze alleen zijn. Alleen zijn leidt tot de-activatie van de hoge ‘arousal states’ zoals enthousiasme of agressiviteit.

Lezen

Het maakt geen verschil of iemand gedurende de tijd alleen iets leest of simpelweg zit of ligt. Zowel iets lezen als stil zitten of liggen heeft een de-activerend effect op de hoge ‘arousal states’. Vaak beginnen mensen na te denken over iets wanneer ze alleen zijn. De onderzoekers bekeken of het type gedachten een effect heeft op hoe mensen zich voelen.

Positieve of neutrale gedachten

In de derde experimentele studie van de onderzoekers betrokken ze vier experimentele condities.

  1. Deelnemers die vrijwillig hadden gekozen om aan positieve dingen te denken
  2. Deelnemers die vrijwillig hadden gekozen om aan neutrale dingen te denken
  3. Deelnemers die verplicht waren aan positieve dingen te denken
  4. Deelnemers die verplicht waren aan neutrale dingen te denken

Voordeel van alleen zijn

In alle vier de condities bleek dat mensen minder ‘hoge arousal’ ervoeren, dus zowel minder sterk positieve als sterk negatieve gevoelens ervoeren. Maar bij degenen die dachten aan positieve dingen was dat deactiverende effect kleiner, men ervoer nog steeds aardig wat sterk positieve gevoelens terwijl men alleen was.

Ook was er een positief effect te zien op de ‘lage arousal’ positieve gevoelens; de mensen die dachten aan positieve dingen voelden zich kalmer en meer relaxt en minder eenzaam terwijl ze alleen waren. Dat gold zowel voor degenen die zelf hadden gekozen voor het denken aan positieve dingen als voor degenen die was opgedragen te denken aan positieve dingen.

Neutrale gedachten bleken ook een dempend effect te hebben op de-activatie van sterk positieve gevoelens, maar dan alleen wanneer de persoon er zelf voor had gekozen om te denken over neutrale dingen.

Wanneer de persoon was opgedragen om te denken over neutrale dingen was er een sterk afnemende hoge arousal sterk positieve gevoelens te zien.

Als je zelf hebt gekozen voor het denken over een bepaald neutraal onderwerp sta je er meer achter en voel je je beter en dat is in deze resultaten dus duidelijk terug te zien.

Autonomie en alleen zijn

In de vierde experimentele studie bleven mensen hun eigen leven leven en voerden ze thuis de alleen tijd-opdracht uit. Ook nu duurde die 15 minuten en werd die gedurende meerdere weken uitgevoerd. Alleen zijn bleek voor iedereen een de-activerend effect te hebben, of men nu veel of weinig autonomie ervoer voor alleen zijn. Maar de perceptie van autonomie had wel een effect op welbevinden. Degenen die er niet echt vanuit henzelf achter stonden om alleen te zijn waren veel minder relaxed dan degenen die erachter stonden om alleen te zijn. Ze waren ook minder vredig en kalm, eenzamer, meer gestrest en rapporteerden een iets lagere kwaliteit van leven en minder vervulling van psychologische basisbehoeften op de dagen dat ze alleen waren.

Voordeel: affectieve zelfregulatie

Wanneer mensen alleen zijn worden hun gevoelens vlakker. Maar als ze denken aan positieve dingen of aan neutrale dingen wordt de kwaliteit van hun gevoelens beter; ze voelen zich kalmer en meer relaxed en minder eenzaam. Dit geeft mooie aanknopingspunten voor het reguleren van je eigen emoties. Voel je je erg kwaad en is het belangrijk te kalmeren, dan kan even alleen zijn en over positieve of neutrale dingen nadenken helpen. Voel je je erg opgewonden en is het beter om wat tot rust te komen, bijvoorbeeld omdat je moet gaan slapen, dan kan even alleen zijn en iets lezen helpen. Het alleen zijn op zich leidt tot de-activatie, wat soms nodig en nuttig kan zijn.