Progressieverwachting. Als een medewerker gedrag laat zien dat niet de bedoeling is (grensoverschrijdend, schadelijk gedrag) of als de medewerker gedrag niet laat zien dat wel de bedoeling is, dan kan sturen aan de orde zijn. Het formuleren van de progressieverwachting is een kernonderdeel van progressiegericht sturen
 

Trainingen Progressiegericht Werken
 

Plusjes ipv minnetjes

Bij progressiegericht sturen communiceer je zoveel mogelijk in termen van de plusjes die je wilt zien, in plaats van in termen van minnetjes die je niet meer wilt zien. Als je communiceert in termen van de progressie die je verwacht van de medewerker, kan die zijn aandacht direct richten op hoe hij die gewenste progressie kan gaan bereiken. Als hij zich eerst moet verdedigen tegen de minnetjes die er op hem afkomen (jij bent zo vaak te laat en niet goed voorbereid op onze besprekingen), dan roept dit negatieve emoties bij hem op, wat ten koste zal gaan van zijn creativiteit om ideeën te genereren voor progressie.

Duidelijk en vriendelijk

Vandaar dat progressiegericht sturen zoveel mogelijk uitnodigend, vriendelijk én duidelijk is. De duidelijkheid gaat over de progressieverwachting: welke vooruitgang wordt er van de medewerker verwacht? Die progressieverwachting kan gaan over het gedrag van de medewerker (in positieve termen: positieve gedragsbeschrijvingen) of over de prestaties (in positieve termen: positieve prestatiebeschrijvingen) en soms ook over de resultaten (positieve resultaatsbeschrijvingen).

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Leerdoelen, prestatiedoelen en SMART-doelen

Daarbij is het belangrijk in gedachten te houden dat het aanreiken van leerdoelen vaak beter werkt dat het aanreiken van prestatiedoelen, zie ook hier. Het aanreiken van SMART-doelen kan een averechts effect hebben, in plaats van dat je de kans vergroot dat de medewerker het gaat doen, vergroot je de kans dat de medewerker zich gecontroleerd voelt, wat leidt tot een lage kwaliteit van motivatie (zie ook hier).

Progressieverwachting

De progressieverwachting geeft antwoord op de vraag: welke progressie is hier nodig en gewenst en waarom is die progressie belangrijk? Dus, wat wordt er van de medewerker verwacht en waartoe. Het wat is de beschrijving, in positieve termen, hoe progressie eruit ziet. Het waartoe is de goede reden waarom dit van de medewerker wordt verwacht, wat het oplevert als de medewerker deze progressie gaat bereiken. Door een goede onderbouwing te geven waartoe die progressie belangrijk is, wordt het voor de medewerker mogelijk het externe doel te internaliseren. Dat betekent dat hij het zich eigen maakt en er achter gaat staan. Daarmee neemt de kwaliteit van zijn motivatie toe, en wordt hij autonoom gemotiveerd voor de aangereikte externe doelen.

]

 
Trainingen Progressiegericht Werken