building autonomous learners

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder andere in dit  artikel kun je lezen over een gunstig klassenklimaat voor leerlingen, dat wil zeggen een klassenklimaat waarin ze op een betrokken en geïnteresseerde manier steeds beter worden in het vak dat ze aan het leren zijn. Wat kun je als docent doen om een dergelijk klassenklimaat te creëren?

Leerdoelenklimaat

Je weet dat je daarin geslaagd bent wanneer je leerlingen het volgende over je zeggen:

  • Mijn docent wil echt graag dat wij het begrijpen, niet alleen maar dat we feiten kunnen onthouden
  • Mijn docent vindt het belangrijk dat we plezier hebben om nieuwe dingen te leren
  • Mijn docent vertelt me dat het heel belangrijk is om hard te werken en te blijven proberen
  • Mijn docent geeft ons de tijd om nieuwe ideeën te leren begrijpen

Prestatiedoelenklimaat

Als je leerlingen het volgende over je zeggen, is dat een indicatie dat je een prestatieklassenklimaat hebt gecreëerd:

  • Mijn docent vertelt aan de klas welke leerlingen het slecht doen
  • Mijn docent stelt meer vragen aan de slimme leerlingen dan aan de andere
  • Mijn docent legt de nadruk er op dat wij het beter doen dan andere klassen
  • Mijn docent vindt het belangrijker dat we goed presteren op de toetsen dan dat we nieuwe dingen leren

Zelf prestatiedoelen hebben

Binnen een leerdoelenklimaat in de klas kunnen leerlingen overigens wel degelijk zelf een focus leggen op het halen van hogere cijfers dan hun medeleerlingen. Maar er is een groot verschil tussen een focus op hoge cijfers omdat de docent dat oplegt, of een focus op hoge cijfers omdat de leerling dat zelf belangrijk vindt. Een docent die de nadruk legt op hoger cijfers stimuleert in de leerling negatieve motivationele effecten, terwijl een docent die de nadruk legt op leerdoelen en het beter worden in een taak meesterschapsdoelen stimuleert bij leerlingen (leerdoelen en prestatie-streefdoelen).

]