Podcast: hoe formuleer je de rationale? In deze podcast ga ik in op de vraag hoe docenten de rationale van leeractiviteiten zo kunnen formuleren dat leerlingen er helemaal achter gaan staan om ermee aan de slag te gaan. De rationale, dat is de goede reden waarom de leeractiviteit belangrijk en waardevol is. In deze podcast behandel ik de volgende onderwerpen:

  • de rol van progressieverwachtingen en de rationale bij progressiegericht lesgeven
  • drie formuleringen van de rationale die niet goed werken
  • formuleringen van de rationale die autonome motivatie stimuleren
  • twee ingrediënten voor het formuleren van de rationale
  • het benutten van zelfgeformuleerde en gecommuniceerde waardestatements
  • zelfvertrouwen van leerlingen