Wat gaat beter? Dat is een progressiegerichte vraag die de gedachten van de cliënt in de richting van de bereikte progressie sturen. Wat zijn overwegingen bij de timing van die vraag?

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Wat gaat beter?

De vraag kan helpen in een eerste coachingsgesprek en luidt dan: ”Tussen het moment dat je besloot in coaching te gaan en nu…wat gaat er al (een beetje) beter?” Door deze vraag te beantwoorden komt de cliënt erachter wat er – nog voordat de coaching begon –  al beter aan het gaan is.

Tweede gesprek

In een tweede coachingsgesprek kan de vraag de cliënt helpen om de bereikte progressie tussen de sessies te expliciteren. Omdat zicht op bereikte progressie heel motiverend is voor mensen, is het zeker waard te overwegen om de beter-vraag te gebruiken in een tweede coachingsgesprek.

Cliëntgeleidheid

Echter, hoe zit het met de cliëntgeleidheid? Het kan goed zijn dat de cliënt in het tweede gesprek met een heel ander onderwerp komt dan waar het eerste gesprek over ging. Door te starten met de beter-vraag kun je de gedachten terug naar het onderwerp van het eerste gesprek sturen, wat wellicht niet aansluit bij het perspectief van de cliënt.

Twee principes

Dan botsen twee principes met elkaar. Het eerste principe is de cliëntgeleidheid (aansluiten op en volgen van het perspectief van de cliënt, zowel qua inhoud als qua tempo als qua emotie). Het tweede principe is het progressieprincipe, dat zegt dat zicht op bereikte progressie zowel inhoudelijk interessant is voor de cliënt als een motiverende werking heeft.
Hier zijn enkele overwegingen hoe de coach beide principes recht kan doen in het gesprek, zodat zowel aangesloten wordt bij de cliënt en de aandacht naar progressie wordt getrokken.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Overweging 1. Nuttigheidsvraag

Wat goed kan werken is om eerst te sturen op nut voor de cliënt (wat zou je deze sessie aan de orde willen hebben wil het een nuttige sessie voor je zijn?). Als het onderwerp waar de cliënt mee komt hetzelfde onderwerp is als in de eerdere sessie, dan is de vraag “wat gaat er (al een beetje) beter met betrekking tot dit onderwerp?” een logische.

Overweging 2. Onderwerp

Als het onderwerp waar de cliënt het over wil hebben een ander onderwerp is, dan zijn er verschillende opties. De coach kan reageren met: “Oke, dus onderwerp x zou nuttig voor je zijn om te bespreken, prima…Voordat we dat doen, mag ik je eens vragen…wat gaat er al beter de afgelopen periode?” Of een variant daarop:”Prima, dus daar gaan we het over hebben vandaag…is het wat jou betreft goed om voordat we dat doen eerst even stil te staan bij wat er al beter gaat de afgelopen periode?” Als de cliënt mandaat geeft dan kan het gesprek eerst focussen op wat er beter gaat. De cliënt kan zelf kiezen.

Overweging 3. Verbeterbehoefte

Soms antwoorden cliënten op de nuttigheidsvraag niet alleen welk onderwerp ze willen bespreken, maar vertellen ze ook al inhoudelijk het een en ander over dat onderwerp.  Als de cliënt al bezig is om verder te denken over het onderwerp waarover hij wil praten, kan de coach het beste eerst ingaan op dat onderwerp. Wanneer op enig moment in het gesprek de vraag “wat gaat beter” logisch is, kan die alsnog gesteld worden. Ook kan na afloop van de bespreking van het onderwerp waarover de cliënt wilde praten de vraag gesteld worden: ”Mag ik je eens vragen… ….wat gaat er al beter de afgelopen periode?”

Wat gaat beter?

Deze vraag is een van de vele progressiegerichte interventies die progressiegerichte coaches ter beschikking staan. In dit boekje vind je 100 progressiegerichte interventies. De CPW-zeven stappen aanpak biedt een logische structuur voor een progressiegericht coachingsgesprek.

 
Trainingen Progressiegericht Werken