De ontwikkeling van wijsheid is het nieuwste boek van Coert Visser. Een mooi uitgegeven hard cover boek waarmee je je eigen wijsheid verder kunt ontwikkelen.

Kennis over wijsheid

Met dit boek kun je je kennis over wijsheid verdiepen en uitbreiden, door te lezen over onder andere de geschiedenis van wijsheid, de wetenschap van wijsheid en psychologie en interviews met experts op het gebied van wijsheid. Kennis over wijsheid is belangrijk, misschien wel juist en vooral in deze tijd, omdat we als mensheid met een aantal slecht gestructureerde urgente problemen te maken hebben. Voor het aanpakken van die problemen hebben we meer nodig dan intelligentie, kennis en creativiteit, zo legt Coert uit in zijn boek. Kennis nemen van wat wijsheid inhoudt en hoe we wijsheid kunnen ontwikkelen is nodig om wijs om te kunnen gaan met hedendaagse problemen zoals de klimaatverandering, pandemieën en polarisatie in samenlevingen.

Je eigen wijsheid

Wie je ook bent, wat je leeftijd ook is, je kunt je eigen wijsheid verder ontwikkelen. In het boek reikt Coert Visser aan op welke manier je naar wijsheid kunt kijken en welke dingen je kunt doen om je eigen wijsheid te ontwikkelen. In het deel Wijsheid in de praktijk behandelt de auteur wijsheid in de samenleving, wijs leiderschap en wijsheid in de samenwerking. Een aantal praktische tools die behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van wijsheid helpen om je ontwikkeling concreet vorm te kunnen gaan geven en je gedachten over wijsheid en wijs handelen op gang te brengen en aan te scherpen.

Wijze gesprekken

Met de kennis en praktische handvatten in het boek kun je direct wijzere elementjes gaan toevoegen in je gesprekken. De progressiegerichte benadering van gesprekken en situaties helpen bij het voeren van wijze gesprekken en hier kun je trainingen progressiegericht werken vinden. Het waardevolle boek De ontwikkeling van wijsheid is hier te koop.