Bron: https://iaap-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apps.12526

Kwaliteit van team motivatie. In dit artikel kun je lezen over een model dat Greniér et al (2023) introduceren om team motivatie te beschrijven en verklaren. De onderzoekers pogen het ‘waarom’ van motivatie van het team te verklaren. Net als binnen de zelfdeterminatietheorie de kwaliteit van motivatie van individuen uiteen valt in gecontroleerde en autonome motivatie-typen, beschrijven de onderzoekers dat deze motivatiekwaliteiten ook op team niveau aanwezig zijn.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Externe team motivatie

Een proces waarbij teamleden elkaar afremmen met kritiek en waarin ze elkaar afrekenen op fouten en prestaties, kan gaan leiden tot een team dat vooral materiële beloningen na streeft. Dat is een vervanging voor wat ze echt nodig hebben, want als de psychologische basisbehoeften van mensen niet bevredigd worden gaan ze substituutbehoeften proberen te vervullen. Als teamleden vooral bezig zijn met beloningen of straffen van buitenaf (zoals bonussen of het voorkomen van bedreigingen) en daardoor elkaar’s basisbehoeften negeren, zal de frustratie over onvervulde behoeften de aandacht meer op deze externe prikkels richten. Dit versterkt de neiging van het team om zich te richten op het verkrijgen van deze externe beloningen of het vermijden van straffen. Het gevolg is dat de teamleden gezamenlijk alles op alles zetten om een beloning te winnen of een straf te ontlopen, zelfs als dit negatieve ervaringen voor iedereen binnen het team oplevert.

Geïntrojecteerde team motivatie

Wanneer teamleden vooral bezig zijn met emoties gericht op zichzelf, zoals trots en schaamte, en daarmee de psychologische behoeften van elkaar in de weg staan door deze emoties bij elkaar op te roepen, versterkt dit de focus op het imago van het team waar zij zich mee identificeren. Het team gaat zich proberen beter voor te doen dan het is, zodat de aandacht voor het team en de reputatie van het team toeneemt. Zo is het team meer gericht op beschermen van hun imago dan op effectief samenwerken en progressie boeken.

Geïdentificeerde teammotivatie

Wanneer teamleden zich richten op het belang en de waarde van wat het team doet (zoals de impact op anderen), en elkaar ondersteunen door het belang van het werk en de impact ervan te benadrukken, verhoogt dit de waardering voor het team als cruciaal om persoonlijke doelen te bereiken. Dit proces maakt het gezamenlijke doel van het team duidelijker en leidt tot geïdentificeerde teammotivatie. De teamleden zullen samen hard werken om met hun activiteiten een grote impact te maken. Zo is gebleken dat teams die gemotiveerd zijn om anderen te helpen, beter samenwerken en meer doen voor de organisatie.

Intrinsieke teammotivatie

Wanneer teamleden echt plezier hebben in wat ze samen doen en dit plezier en interesse met elkaar delen, groeit hun motivatie van binnenuit. Dit plezier zorgt ervoor dat ze meer betrokken raken bij de teamactiviteiten. Zo ontstaat er een natuurlijke motivatie binnen het team omdat iedereen het leuk vindt om samen hard te werken, wat bekend staat als intrinsieke motivatie.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Kwaliteit van team motivatie

De motivatie van het team is super belangrijk voor hoe succesvol het team is. Zowel geïdentificeerde als intrinsieke motivatie zijn dan motivatiekwaliteiten die waardevol zijn om op te mikken in het team. De onderzoekers beschrijven een model voor het ontstaan van teammotivatie vanuit individuen die zich bij een team voegen, elk met hun eigen startmotivatie. De oorspronkelijke motivatiemix van het team beïnvloedt de onderlinge dynamiek, die de basispsychologische behoeften van teamleden ondersteunt of tegenwerkt door een reeks interacties. Deze interacties leiden tot een samenvoeging van individuele motivaties binnen het team en beïnvloeden de vorming van een teamidentiteit. De samensmelting van motivatie en teamidentiteit schept de voorwaarden waaronder teammotivatie kan ontstaan. Andere teamprocessen kunnen ook de behoeftebevrediging beïnvloeden, wat uiteindelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van teammotivatie. Teammotivatie kan op zijn beurt andere teamprocessen beïnvloeden. Samen hebben ze invloed op de effectiviteit van het team.

 
Trainingen Progressiegericht Werken