Focus op sterktes twijfelachtig

De focus op sterktes en talenten is m.i. van twijfelachtige waarde. Op dit blog heb ik al meerdere malen geschreven over de sterktegerichte benadering. Die heeft enorm aan populariteit gewonnen, maar ik vraag me af waar de wetenschappelijke basis voor dat enthousiasme is. In HBR stond begin januari een artikel waarin wordt gesteld dat de focus op sterktes mensen kan doen verzwakken. Hier kun je dat artikel vinden.
Meer lezen?

  1. de sterkteverwarring
  2. aangeboren sterktes begrenzen je?
  3. geen wetenschappelijk bewijs voor aangeboren talent?
  4. hoe zinnig is de focus op sterktes?
  5. kritiek op de positieve psychologie
  6. je plafond is het vertrekpunt
  7. doe eens wat niet werkt, daar leer je van
  8. alternatieven voor de talentenvraag

Sterktes en talent

Focus op sterktes en talent, is dat een goed idee? Ik betwijfel het. Als iets je goed lukt, dan gaat dat samen met welbevinden. Sommigen zeggen dat dit een bewijs levert voor de stelling dat het toepassen van je sterktes leidt tot meer welbevinden. Bijvoorbeeld het artikel “using personal and psychological strenghts leads to increases in well-being over time” stelt dat het gebruiken van je sterktes leidt tot verbeterd welbevinden.

 

Klik hier om meer te lezen