Algeheel vertrouwen hebben in jezelf, dus zelfvertrouwen of “self esteem” is geassocieerd met meer levensvreugde, het beter bereiken van je doelen, actief bezig zijn om je persoonlijke doelen te bereiken en door anderen gezien worden als succesvol. Dus, is het handig om ons als trainers, ouders, leidinggevenden en coaches te richten op het versterken van het zelfvertrouwen van onze deelnemers, kinderen en cliënten? Die conclusie klinkt logisch, maar is onjuist. Het werkt namelijk andersom: zelfvertrouwen is een resultante van goede resultaten bereiken, niet de oorzaak ervan. Zelfvertrouwen heeft geen positief effect op academische resultaten, er is zelfs lichte indicatie dat zelfvertrouwen negatief correleert met academische resultaten.
Een tweede waarschuwing tegen het proberen iemands zelfvertrouwen te versterken is dat er maar weinig mensen zijn die weinig zelfvertrouwen hebben. Ons zelfvertrouwen is juist enorm toegenomen de afgelopen 25 jaar. Het bij-effect van veel zelfvertrouwen is de geneigdheid om sneller voor je eigen belang te kiezen en minder voor het groepsbelang of het belang van een kwetsbaar persoon in de omgeving.
Veel zelfvertrouwen leidt ons af van wat we moeten doen om goede resultaten te bereiken: hard werken en doorzetten als het moeilijk wordt. Zelfvertrouwen is een bijproduct van goede resultaten behalen, geen voorwaarde ervoor.