Als je je trots voelt, dan kan dat ertoe leiden dat je beter gaat presteren maar het kan er ook toe leiden dat je je agressiever gaat gedragen. Hoe werkt dat? Als de trots die je voelt authentiek is, omdat die is gerelateerd aan iets specifieks dat je hebt gedaan en hebt bereikt, en je krijgt positieve feedback daarover, dan blijkt dat je tijdens vervolgtaken beter gaat presteren. Als je overmoedig trots bent, omdat je ego is opgeblazen en je jezelf in het algemeen geweldig vindt, en je krijgt vervolgens negatieve feedback op je performance, dan is dat geassocieerd met meer agressie naar anderen toe (bijvoorbeeld hard praten, anderen in de reden vallen).
Dit lijkt in lijn met de bevindingen vanuit het mindset onderzoek dat het geven van persoonsgerichte complimenten (jij bent een geweldige leidinggevende! Jij bent een enorm intelligente student!) negatieve effecten kan hebben. Het zou tot overmoedige trots kunnen leiden. Voor coaches, managers en ouders belangrijk om te weten; als je complimenteert, laat dat compliment dat gaan over het proces (de aanpak van de persoon, diens leerstrategie, diens inspanning, doorzettingsvermogen, omgang met tegenslag, leren van fouten et cetera). Zo kunnen kinderen, clienten en medewerkers trots worden op wat ze hebben gedaan en hebben bereikt en ontstaat authentieke trots.
Hier en hier kun je twee andere invalshoeken vinden die gaan over trots zijn.
Hier kun je meer lezen over hoe de psychologie van beoordelingen van situaties en hoe emoties van invloed kunnen zijn op beslissingen.