Bij stap 3 van de NOAM zeven stappen aanpak draait het om het verhelderen van de gewenste progressie. Hier kon je een nadere toelichting bij stap 1 vinden en hier bij stap 2. Het doel van stap 3 is om de cliënt te helpen zijn gewenste progressie op een levendige manier te beschrijven. Het gaat hierbij om een gewenste toekomst, waarin de dingen lopen naar tevredenheid van de cliënt. Bij deze stap vraagt de coach door totdat de cliënt zijn gewenste progressie zodanig heeft geformuleerd dat hij spreekt in termen van zijn eigen positieve gedrag.
Voorbeelden van hoe de vragen bij stap 3 NIET klinken zijn:

  • Hoe ziet het er idealiter uit?
  • Wat is jouw ideale situatie of droomtoestand?
  • Wat is jouw stip op de horizon?
  • Wat kun jij doen zodat het beter gaat?

Waarom denk je dat deze bovenstaande formuleringen niet gebruikt worden in een progressiegericht gesprek en waarom de laatste formulering niet bij stap 3 hoort?
Voorbeelden van hoe de gewenste progressie-interventies WEL klinken zijn:

  • Hoe zou je willen dat de situatie wordt?
  • Stel het is 3 maanden later en je bent tevreden over de progressie die is bereikt, wat gaat er dan beter?
  • Wat zou je kunnen doen als de situatie is zoals je graag wilt dat die wordt?
  • Stel dat anderen zouden doen wat jij graag zou willen dat ze doen, wat zou jij dan anders kunnen doen naar hen toe?
  • Wat wil je graag in plaats van dit probleem?
  • Hoe ziet beter er uit?

Wat is het verschil tussen deze tweede set formuleringen en de eerste set, denk je?